Anasayfa
29 Kasım 2023, 8:17
sizden06
Abone

Fitre nasıl verilir kişi başına mı hesaplanır ?

Fitre nasıl verilir kişi başına mı hesaplanır ?

nur1986
şimdi fitre bedeli 7,50 krş diyelim bir ailede anne baba ve 3 çocuk var fitreyi aile büykleri verirken kişi başına hesaplanarak mı verilir yoksa sadece aile adına 7.50 krs mu verilir yoksa bu kişi başına 7,50krş verilir acil cvp lütven….


Cevap: fitre nasıl verilir???

imamhatipli42
Her fert için fitre verilir.

2 011 yılına göre

5 x 7,5 TL = 37,5 TL en az verilmesi gereken miktardır.

Okudunuz mu?  İçimdeki küfür düşünceleri yüzünden imanımdan şüphe etmeye başladım

fitre nasıl ve kimler için verilir?673- Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyet edilmiştir. Rasûlullah (s.a.v.), aramızda iken Fıtır sadakasını (Fitre)’yi buğdaydan bir sa’, arpadan bir sa’, hurma ve kuru üzümden de yine bir sa’, keş (kalitesiz peynirden) de yine bir sa’ olarak verirdik. Muaviye Medîne’ye gelinceye kadar böylece vermeye devam ettik, Muaviye Medine’ye gelince bir konuşma yaptı, konuşmasında şu hususta yer almıştı; Ben Şam buğdayından iki müddün bir sa’ kuru hurmaya denk olduğu kanaatindeyim dedi. İnsanlar da onun görüşüyle amel ettiler.
forumduasi.com/hadisler-bolumu/158337-fitre-nasil-ve-kimler-icin-verilir.htmlfitre nasıl ve kimler için verilir? Ebû Saîd demiştir ki: Ben önceden nasıl veriyorsam aynı şekilde vermeye devam ediyorum. (Buhârî, Fıtr: 1; Müslim, Zekat: 4)
Bu hadis hasen sahihtir. Bir kısım ilim adamları bu hadise göre amal ederler ve her şeyden bir sa’ verilmesi görüşündedirler. Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Peygamber (s.a.v.)’in sahabesinden ve diğer dönemlerden bazı ilim adamları ise buğdaydan başka her şeyden bir sa’ verilmesi görüşünde olup, buğdaydan yarım sa’ vermenin yeterli olacağı kanaatindedirler. Sûfyân es Sevrî, İbn’ül Mübarek ve Küfeliler Buğdaydan yarım sa’ verilmesi yeterlidir derler.
674- Amr b. Şuayb (r.a.)’ın babasından ve dedesinden rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) Mekke sokaklarında ilan etmesi için bir kimseyi gönderdi ve Dikkat edin Fitre vermek erkek, kadın, hür, köle, küçük büyük her Müslüman’a gereklidir. Buğdaydan iki müdd, diğer yiyeceklerden bir sa’ verilmelidir. (Tirmîzî rivâyet etmiştir.)
Tirmîzî: Bu hadis hasen garibtir.
Ömer b. Harunbu hadisi İbn Cüreyc’den rivâyet etmiş: Abbâs b. Minae ve Rasûlullah (s.a.v.)’den diyerek hadisin bir bölümünü aktarmıştır.
Carûd ve Amr b. Harun da bu hadisi bize aktarmıştır.
675- İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), Fıtır sadakasını (Fitre vermeyi) erkek kadın, hür köle herkes için, hurmadan bir sa’, arpadan bir sa’ olarak farz kılmıştı. İbn Ömer diyor ki: Sonra insanlar buğdaydan yarım sa’ vermeye başladılar. (Buhârî, Fıtr: 1; Müslim, Zekat: 4)
Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir.
Bu konuda Ebû Saîd, İbn Abbâs, Hâris b. Abdurrahman b. Zübab’ın dedesi, Sa’lebe b. ebî Suayr ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir.
676- Abdullah b. Ömer (r.a.)’den rivâyete göre: Rasûlullah (s.a.v.) Ramazanda verilmesi gereken Fitre’yi, hurmadan bir sa’ arpadan bir sa’ olarak hür, köle, erkek ve kadın Müslümanlar için farz kıldı. (Buhârî, Fıtır: 1; Müslim, Zekat: 4)
Tirmîzî: İbn Ömer hadisi hasen sahihtir. Mâlik bu hadisi Nafi’, İbn Ömer ve Peygamber (s.a.v.)’den Eyyûb’un rivâyet ettiği gibi rivâyet ederek, Müslümanlardan ilavesini pek çok kimse Nafi’den bu hadisi rivâyet etmiş olup Müslümanlardan sözcüğünü ilave etmemişlerdir. İlim adamları bu konuda değişik görüşler ortaya koymuş olup, Bir kısmı: Bir kimsenin Müslüman olmayan köleleri olsa onlar için Fıtır sadakası=Fitre vermesi gerekmez demektedirler. Mâlik, Şâfii ve Ahmed bu görüştedirler.
Bir kısmı da: Müslüman olmasalar da onlar için Fitre vermesi gerekir. derler. Sevrî, İbn’ül Mübarek ve İshâk bunlardandır.


Cevap: fitre nasıl verilir???

HAMMADUN
< 673- Ebû Saîd el Hudrî (ra)’den rivâyet edilmiştir Rasûlullah (sav), aramızda iken Fıtır sadakasını (Fitre)’yi buğdaydan bir sa‘, arpadan bir sa‘, hurma ve kuru üzümden de yine bir sa‘, keş (kalitesiz peynirden) de yine bir sa‘ olarak verirdik. >
İmamhatipli42 kardeşim bu sa Nedir….????

Okudunuz mu?  Kadınla tokalaşma hakkında buharide geçen hadis

Rab’bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.


Cevap: fitre nasıl verilir???

imamhatipli42
< İmamhatipli42 kardeşim bu sa Nedir….????

Rab’bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin. >
amin cümlemizden.

SÂ’ NEDİR?

Sâ’, eskiden kullanılan bin dirhemlik bir ölçeğin ismidir. Genellikle buğday, arpa gibi hububâtın ölçüldüğü sâ’, günümüzde kabul edilen ondalık sisteme dayalı gram, kilogram gibi ölçülere göre, 2,917 gr. gelmektedir. (İ.P.)

Okudunuz mu?  Kolay Anlaşılır Dini Kitap tavsiye edermisiniz

HAMMADUN
Allah Razı Olsun İmamhatipli42 Kardeşim.

Rab’bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

Not.: Bir kelimeye kırk yıllık kölelik var. İnşaAllah hakkınızıda helal edersiniz.


4 kişilik bir aile ne kadar fitre vermeli, fitre nasıl hesaplanır, fitre bir günlük mü verilir

Bu kategoride yer alan Borç ödenmesine rağmen helal edilmezse kul hakkı olur mu başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Fitre nasıl verilir kişi başına mı hesaplanır ?