Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:47
itikad
Yönetici

Cehennem Ehlinin Alametleri

Cehennem Ehlinin Alametleri

Hoca
CEHENNEM EHLİNİN ALAMETLERİ

Cehennem, derin kuyu anlamina gelir. Kafirlerin ebedî, sürekli olarak, günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacağı azab yeridir.
1- Zarûratı diniyyeyi inkar, İslam dininin temel prensiblerini inkar, kişiyi Cehenneme sevk eder. Bir insan kafir olarak ölürse, ebedi cehennemde kalacaktır. Bu konudaki ayetlerden birinde şöyle buyurulmuştur:
Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlara gelince; işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstündedir. Onlar ebediyyen o lanet içinde kalırlar. Artık ne azabları hafifletilir, ne de onların yüzüne bakılır. (Bakara, 161/162)
Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri, gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki, acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakîmdir. (Nisa, 56)
2- Kötülüğü emretmek, iyiliği nehyetmek; cehennemliklerin alametlerindendir. Mü’minlerin özelliklerinden biri de iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmektir. Ama imandan nasibi olmayanlar bunun aksini yaparlar. Allah (cc), Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyuruyor:
Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil) birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder; iyiliği nehyeder. Allah, bunlar için ebedî kalacakları Cehennem ateşini va’detti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır. (Tevbe, 66-67)
Peygamber Efendimize, Emri bilmaruf, nehyi anil münker ne zaman terk edilir! diye sorulmuş. Cevabında:
Hayırlı adamlarınızda gevşeklik, hakkı savunmada çekimserlik hali görüldüğü, fena adamlarınızda fuhuş ve zina çoğaldığı, idarî işleriniz küçüklerin ve ayak takımının eline geçtiği, fıkıh ilmi de rezil kimselerin eline düştüğü vakitte. buyurmuştur. (İbni Mace)
3- Dinin emirlerinin bir kısmını kabul etmek, bir kısmını ise benimsememek de kişileri cehenneme sevk eder. İman bir bütündür. Bölünmeyi kabul etmez. Kişiler Kur’an’ın bazı ayetlerini kabul eder de bazısını zamanın icabı diyerek bazı bahanelerle kabul etmez ise, imandan uzaklaşırlar. Şunu da hatırlatmakta yarar var: Haramı haram olarak işlemek büyük günahtır. Ancak haramı helal, helali haram kabul etmek ise küfürdür. (Neuzü billah.)
Allahu Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyuruyor:
Allah’ı ve Peygamberini inkar edenler ve (inanma hususunda) Allah ile Peygamberini birbirinden ayırmak isteyip, Bir kısmına iman ederiz, ama bir kısmına inanmayız. diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte gerçekten kafirler bunlardır ve Biz, kafirlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır. (Nisa, 150-151)
4- Tesettüre uygun örtünmemek, İslamî kurallara riayet etmemek kişileri cehenneme hazırlar. İslam’dan önce Mekke toplumu kadınları örtünmeye riayet etmez, hatta Kabe’yi çıplak olarak tavaf ederlerdi.
Bu yüzden namazda ve tavaf sırasında örtünmeyi bildiren şu ayet Mekke döneminde inmiştir: Ey Ademoğulları! Her mescide girişinizde ziynetinizi giyin! (Araf, 31)
Buradaki ziynet sözcüğü giysi ve elbise olarak tefsir edilmiştir. Medine’ye hicretten sonra inen Nur ve Ahzab surelerinde örtünmenin ölçü ve sınırı şöyle belirlenmiştir:
Mü’min kadınlara söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynet yerlerini açmasınlar. Bunlar kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. (Nur, 31)
Sad b. Cübeyr, başörtüsünün kadının boyun ve göğüslerini örtecek nitelikte olması gerektiğini söylemiştir. Saçların da örtünme kapsamina girdiğinde açıklık vardır. Bütün beden örtecek diğer giysi için şöyle buyurulur:
Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına dış giysilerden üstlerine giyinmelerini söyle. Bu, onların tanınıp kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha hayırlıdır.
Kadınlar, İslam’ın kendileri için gerekli gördüğü giysiye uymamaları halinde Kur’an ve sünnetteki üstün meziyet ve değerlerini kaybetmiş olurlar. Mahşerde ise hesap vermede zorlanırlar. Allah korusun Cehenneme düşerlerse, dünyada kendilerini bu halde görmek isteyenler ne kendilerini Cehennemden kurtarırlar, ne de kadınları. Çünkü bu giysi Cehennemlik alameti giysilerden bir giysidir. Keşke bu halden vazgeçseler de cennetlik ameller işlemekle mü’minler için hazırlanan Cenneti hak etseler.
5- Miraçdan örnekler: Cehennemdekilerin ahvalini Peygamberimiz sallAllahu aleyhi ve sellem Mirac dönüşünde şöyle haber verdi:
Bir kavim gördüm ki dudakları deve dudağı gibi. Bunlara bir takım memurlar müvekkil kılınmış, dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar, aşağılarından çıkıyor. Yâ Cibril bunlar kimdir? dedim. Yetimlerin mallarını zulmen yiyenler. dedi.
Peygamberimiz, Bana Cehennem gösterildi. Orada çeşitli şekillerde azap gören kavimler gördüm. Dudakları deve dudağı gibi bir kavim gördüm. Cife, pislik yiyen zinakarlar. Kendi etlerini yiyen gıybetçiler yerlerde ve Firavun hanedanının ayakları altında çiğnenen faizciler. Baş aşağı ayaklarından asılmış. Zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlar gördüm. Bir kavim gördüm ki önlerinde güzel etler varken cife olan kokuşmuş etleri yiyorlar. Bunlar kim, ya Cibril? dedim. Bunlar zinakarlar. dedi. Allah’ın helal kıldığını bırakırlarda haram kıldığını yerler. buyurdu.
6- Günaha dalmak da Cehennemlik alametlerindendir.
Allahu Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de günahkarlar için şöyle buyuruyor:
Şüphesiz zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir. O, karınlarında maden eriyişi gibi, suyun kaynaması gibi kaynar. Allah, zebanilere emreder. Tutun onu Cehennemin ortasına sürükleyin, sonra başına azap olarak kaynar su dökün. (ve deyin ki) Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin! İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. (Duhan, 43-50)
Zakkum ağacı ile ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
Eğer zakkumdan bir damla dünya denizlerine akıtılsa idi, dünya ehlinin maişetlerini ifsad edecekti. Acaba yiyeceği zakkum olanın hali nice olacaktır.
Çare: Kafirlerin iman etmeleri gerekir. İmanla yaşayıp salih amellerle hayatlarını güzelleştirip imanla ölürlerse Cehennemden kurtulurlar. Cenneti hak ederler.
Günahkar müminler de günahlarına samimi tevbe ederler, iman ve amellerini muhafaza ederlerse müjdelendikleri cennete giderler.
Ebu Derda’ya hasta iken denildi:
– Sen nereden şikayet ediyorsun?
Ebu Derda:
– Günahlarımdan.
– Canın neyi istiyor?
Ebu Derda:
– Rabbimin mağfiretini.
– Senin için doktor çağıralım mı?
– Doktor beni hasta düşürdü.
Netice olarak ölüm vuku bulacak, mahşerde hesaba çekileceğiz, sonunda ya cennet, ya cehennem!
Allah’ım! Ümmet-i Muhammedi Kur’an’a mahkum et. Amin.


Cevap: Cehennem Ehlinin Alametleri

_kevser_

rabbim.cehennemden.koru.bizi

Okudunuz mu?  Cennetin tabakaları hakkında bilgi verir misiniz?

Yanıt: Cehennem Ehlinin Alametleri

cihangir
Bu güzel bilgilendirmeden dolayı Allah Razı olsun.


Soru: Cehennem Ehlinin Alametleri

^^SiNeM^^
Allah’ım! Ümmet-i Muhammedi Kur’an’a mahkum et. Amin.

amin amin.Rabbim cc bizleri cehenneme giden her yoldan döndürsün,cennet yollarına kavuştursun.(amin)
Allah cc razı olsun


Ecrinim
< Allah’ım! Ümmet-i Muhammedi Kur’an’a mahkum et. >
< Rabbim cc bizleri cehenneme giden her yoldan döndürsün,cennet yollarına kavuştursun >
amin..
Allah c.c. razı olsun hocam,eline sağlık


sina_gk
RABBİM bizleri yolundan ve sevgisinden mahrum etmez inşAllah.
cehennem azabından RABBİME sıgınırım.

Okudunuz mu?  Rahat cennettedir, dünyada değil...

cehennemin alametleri, cehennem alametleri, cehennem ehlinin özellikleri

Bu kategoride yer alan Cennette Erkek ve Kadınların yaşı başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cehennem Ehlinin Alametleri Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.