Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:47
itikad
Yönetici

Cehennem Ehlinin Yiyecek Ve İçeceği

Cehennem Ehlinin Yiyecek Ve İçeceği

imam
Cehennem Ehlinin Yiyecek Ve İçeceği

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

Zakkum ağacı; günahkarların yemeğidir, erimiş madenler gibidir, sıcak suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. [257]

Cennet gibi konak mı hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz, o ağacı zalimler için fitne yaptık. O, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları, şeytanın başı gibidir. İşte cehennemlikler bundan yer ve karınla-rını bununla doldururlar. Sonra, bu yemeğin üzerine kaynar su katılmış içki onlar içindir. Sonra dönüşleri yine cehennemedir [258]

Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar, Size kesin-likle Zakkum ağacının meyvası yedirilecektir. Onunla karınları-nız doldurulacaktır, özerine de kaynar su içeceksiniz. Onu, . içtikçe susayan develer gibi içeceksiniz. Sizleri yaratan biziz, bunu onay/asanıza.- Onlar hesap günü işte böyle ağırlanacak-lardır. [259]

Okudunuz mu?  Müslüman olduğu halde beş bin yıl cehennemde kalacak insan olur mu?

(O gece) sana gösterdiğimiz görüntüle-ri ve Kur’an’da adı geçen lanetlenmiş ağacı da sırf insanlara bir sınav konusu olsun diye ortaya koyduk. Onları korkutuyoruz ama bu korkutmalarımız azgınlıklarını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor [260]

Tirmizî, İbni Mace, İbni Hibban Sahih inde, İbni Abbas (r.a) hadisinde Peygamber (s.a.v)’in:

Ey müminler, Allah’tan gerektiği gibi korkunuz ve mutlaka Müslüman olarak ölünüz. [261] ayetiyle ilgili şöyle dediğini bildirdiler: Eğer zakkum ağacından bir damla dünyaya damlatılmış olsa tüm dünya ehlinin hayatını alt üst eder. Onu tadanın hali nasıl olur? . Tirmizî Hadisin İbni Abbas’tan mevkuf olarak geldiğini ve sahih olduğunu söyledi.

Okudunuz mu?  Cehennem Ehlinin Cennet Ehlini Çağırması Ve Cennet Ehlinin Onlara Cevabı

İbni İshak dedi ki: Bana Hakim b. Hakim, İkrime’den, İbni Abbas (r.a)’ın şöyle dediğini bildirdi: Peygamber (s.a.v) Zak-kum ağacından söz edince Ebu Cehil şöyle dedi: Bizi onunla korkutuyor. Ey Kureyş topluluğu Muhammed’in sizi kendisiyle korkuttuğu zakkum ağacının ne olduğunu biliyor musunuz? Dediler ki: Hayır. Dedi ki: O yağla karıştırılmış bir çeşit hurma ezmesidir. VAllahi onu bulduğumuzda çiğnemeden yutarız , bunun üzerine Allah Teâlâ:

Okudunuz mu?  Kıyamet nedir? Kıyâmet

Zakkum ağacı; günahkarların ye-meğidir [262] yani senin dediğin gibi değil;

Kur’an’da adı geçen lanetlenmiş ağacı da sırf insanlara bir sınav konusu olsun diye ortaya koyduk. Onları korkutuyoruz ama bu korkutmalarımız azgınlıklarını arttırmaktan başka bir işe ya-ramıyor. [263] ayetlerini indirdi.

Abdurezzak, Ma’mer’den, Katâde’nin;

Biz, o ağacı zalimler için fitne yaptık [264] ayetiyle ilgili olarak şöyle dediğini bildirdi: Onlara ateşte bir ağacın olduğunu söyleyince bu onla-rın inkarlarını daha da artırdı, çünkü Allah Teâlâ ateşte bir ağaç olduğunu bildirdi halbuki ateş ağacı yakar, aynı şekilde o ağa-cın ateşten beslendiğini bildirdi.

Okudunuz mu?  Cehennemin Vadileri Dağları Kuyuları Ve Nehirleri

Rivayet edildiğine göre İbni Abbas (r.a), Zakkum Ağacının aslının ateşten olduğunu bildirdi. Hasan’dan bildirildiğine göre, kökü Cehennemin derinliklerindedir ve dalları üst taraflarına kadar uzanır.

Selam b. Miskin; Hasan’in Zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir, erimiş madenler gibidir, sıcak suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar. ayetini okuduğunu ve şöyle dediğinin duydum: Orada sanki üzerinde cehennem kaynar , dedi.

Muğire, İbrahim ve Ebî Razîn’in, O erimiş madenler gibi-dir, sıcak suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar ayetiyle ilgili olarak; O kaynayan bir ağaçtır dediklerini bildirdi. Cafer dedi ki: Ebâ Ümran el-Cûvenî’yi Şöyle derken duydum: Bize ulaştığına göre ondan alman her lokmanın karşılığında o da ay-nısını onu alandan geri alır .

Okudunuz mu?  Cennetin Derece Derece Olması

Kur’an’ı Kerim onların karınları dolana kadar ondan içtikle-rini, erimiş maden suyunun kaynaması gibi karınlarında kayna-dığını ve o sıcaklığı doruk noktaya ulaşan bir sıvı olduğunu, in-sanların ondan yedikten sonra üzerine kaynayan suyu çok susa-yan develerin susadığı gibi içerler.

İbni Abbas, Ali b. Ebî Talha rivayetinde; Elhîm’in aşırı susamış deve olduğunu bildirmektedir. Sa’dî; el-hîm’in devele-rin yakalandığı bir hastalık olduğunu ve bu hastalığa yakalanan devenin ölene kadar suya kanmadığını, aynı şekilde kafirlerin Cehennemde kaynamış suya kanmadığını söyledi, Mucahid’ten de buna benzer bir görüş rivayet edilmiştir.

Okudunuz mu?  Dünya hayatının geçiciliği

Dahhâk;

Onu, içtikçe susayan develer gibi içeceksiniz [265] ayetiyle ilgili olarak şöyle dedi: Araplardan bazıları onun kum, kimi de çok susayan deve olduğunu söyledi. İbni Abbas (r.a)tan iki görüş de rivayet edildi.

Sonra, bu yemeğin üzerine kaynar su katılmış içki onlar içindir [266] ayeti kerimesi kaynar suyun karınlarındaki zakkum ağacıyla karıştı-ğını ve yeni bir karışım olduğuna delalet etmektedir. Ata el-Horasanî bu ayetle ilgili olarak şöyle dedi: Onların yemekleri kay-nar suyla karıştırılır. Yine Katâde yiyeceklerinin kaynar suyla karıştırıldığını söyledi.

Okudunuz mu?  Dünyada İki Yüzlü Olanların Ahirette Ateşten İki Yüzü Olacağına Dair

Said b. Cubeyr şöyle dedi: Cehennem ehli acıktığında aç-lıktan bağırırlar, bunun üzerine onlara zakkum ağacı verilir, onu yiyince yüzlerindeki deriler dökülür, öyle ki birisi onların yanın-dan geçse yüzlerindeki derinin üzerindeki işaretlerden onları tanır. Cehennem ehli zakkum ağacından yedikten sonra susar ve onun için talepte bulunur bunun üzerine ona irin gibi bir su verirler, o suyu ağularına aldıklarında onun sıcaklığından onla-rın yüzleri pişer. Daha sonra onlara demirden gürzlerle vurulur vuruşlann şiddetinden azalan önlerine düşmeye bunun üzerine çığlıklar atmaya başlarlar

Okudunuz mu?  Cennette Erkek ve Kadınların yaşı

Sonra dönüşleri yine cehennemedir [267] Yani zak-kum yedikten ve kaynar su içtikten sonra onları cehenneme geri götürürüz. Ayeti kerime kaynar suyun Cehennemin dışında ol-duğuna delalet etmektedir ve onlar devenin suya götürülmesi gibi suya götürülürler, daha sonra Cehenneme geri getirilirler,

İşte suçluların yalanladıkları cehennem budur. Cehennem ile kaynar su arasında mekik dokurlar. [268]

ayeti ke-rimeleri de buna işaret etmektedir. Cehennem ile kaynar su ara-sında mekik dokurlardan kasıt ikisi arasında götürülüp gerilirler manasındadir. Bu görüş Katâde, İbni Cureyc ve başkalarından rivayet edilmiştir.

Okudunuz mu?  Ölü resmine bakmak günah mı

Kurazî, Cehennem ile kaynar su arasında mekik dokurlar ayetiyle ilgili olarak şöyle dedi: Kaynar su ateşten ayrı yerdedir, cehennem ehli perçemlerinden yakalanıp bu kaynar su içinde geriye kemikleri ve iki gözü kalana kadar sürüklenirler,

Kaynar sudan sonra da ateşte yakılacaklardır [269] ayeti de buna delalet etmektedir.


Cevap: Cehennem Ehlinin Yiyecek Ve İçeceği

HADİE
haram yiyenler fakiri görmeyenler dünyanın bütün nimetlerini isteyenler şimdi cehennemde ne yiyeceksiniz içinizi yakan yiyecekler karnınızda kaynayan lokmalar dünya kimseye kalmaz

Okudunuz mu?  Cehennem Ehlinin Alametleri

cehennem içeçeği, cehennem yiyecek ve içecekleri, Cehennem ehlinin yiyecek ve icecekleri

Bu kategoride yer alan Cehennemin Vadileri Dağları Kuyuları Ve Nehirleri başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cehennem Ehlinin Yiyecek Ve İçeceği Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.