Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:47
itikad
Yönetici

Cehennem Ehlinin Cennet Ehlini Çağırması Ve Cennet Ehlinin Onlara Cevabı

Cehennem Ehlinin Cennet Ehlini Çağırması Ve Cennet Ehlinin Onlara Cevabı

imam
Allah Teâlâ buyuruyor:

Cennetlikler, cehennemliklere ses-lenerek, Biz Rabbimizin bize uadettikîerini gerçekleşmiş bul-duk, siz de Rabbinizin size yönelik vaadlerini gerçekleşmiş bul-dunuz mu? derler. Cehennemlikler Evet derler. Bu sırada ara-larından biri yüksek sesle şöyle bağırır, Allah’ın laneti zalimle-rin üzerine olsun. Onlar insanları Allah yolundan ahkoyarlar, onu eğri göstermeye yeltenirler ve ahirete de inanmazlar. İki taraf arasında bir set ve bu setin tepelerinde her iki grubu sima-larından tanıyan kimseler vardır. Cennete girememiş, fakat gireceklerini uman bu kimseler cennetliklere Selâmun aleyküm diye seslenirler. Bunların bakışları, cehennemliklere doğru kay-dırılınca da Ey Rabbimiz, bizi zalimler ile biraraya getirme derler. Bu tepelerdekiler, simalarından tanıdıkları bazı azılı kâfir-lere de şöyle seslenirler. Ne kalabalığınız ve ne de şımarmanıza yolaçan güçleriniz size yarar sağlamadı. Allah onları hiçbir rah-mete erdirmez. Haklarında yemin ederek küçümsediğiniz kim-seler bunlar mıydı? Bu arada Allah onlara Giriniz cennete, sizin için hiçbir korku sözkonusu değil artık, hiç üzülmeyeceksiniz der. Cehennemlikler cennetliklere Bize biraz su ya da Allah’ın size sunduğu yiyeceklerden biraz bir şeyler ikram ediniz? diye seslenirler. Cennetlikler ise Allah her ikisini de kâfirlere haram kıldı derler. [403]

Okudunuz mu?  Cennette Erkek ve Kadınların yaşı

İbn Abbas (r.a) bu ayet hakkında şöyle dedi: Adam kardeşine Yandım diye seslenir, üzerime su at der. Kardeşine cevap ver denilir. Kardeşi:

Allah Teâlâ onlara bunu haram kılmıştır Şeklinde cevap verir. Süneyd ise bunun tefsirinde şöyle dedi: Haccacm Ebu Be-kir b. Abdullah’tan anlattığına göre şöyle dedi Cehennem ehli:

Okudunuz mu?  Cennetin Derece Derece Olması

Cennet ehli bir süre cevap vermez sonra onlara cevap verin denilir: Onlara cevap verin ve muhakkak akrabalık ve rahmet onlardan kesilmiştir. Cennet ehli şöyle der:

Ey Cehennem ehli Allah’ın laneti üzerinize olsun. Allah’ın gazabı üzerinize olsun ne diyorsunuz? Onlarda şöyle cevap verirler:

Okudunuz mu?  Kıyamet gününün isimleri

Biz dünyada sizin babalarınız, çocuklarınız ve aşiretiniz değil miydik? Onlara şöy-le cevap verirler:

Evet dedikten sonra şöyle derler:

Suyunuzdan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin! diye seslenirler. Onlar da: Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır, derler. [404]

Allah Teâlâ buyuruyor:

Birbirlerine dönüp sorarlar: İçle-rinden bir sözcü: «Benim bir arkadaşım vardı. Dedi ki: Sen gerçekten inananlardan mısm? [405]

Halid el-Userî Derken bakmır ve onu cehennemin ta orta-sında görür. Bu ayeti kerimenin tefsirinde şöyle dedi: Cehen-nemin ortasında kaynayan kafatasları görür biri şöyle der: Allah yemin olsun ki, Allah onu tanımazsa o onu tanımaz. Gerçekten onun şekli şemaîi değişmiştir,

Okudunuz mu?  Kimler Cehenneme Girecektir?

Doğrusu sen az daha beni helak edecektin [406] Her nefis kazancına bağlıdır. Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç. Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.

Sizi cehennemde bulunmaya ne şevketti? Sizi şu cehenneme sürükleyiptten nedir? [407] Ebu z-Zera’a İbn Mesut’tan rivayet ettiğine göre bu dört sınıf insan dışında kimse Cehennemi terk etmez: Onların hiç birinde hayır yoktur. [408]

Miskin Ebî Fatıma, el-Yeman b. Yezit’ten, o da Muhammed b. Hümeyr’den, o da Muhammed b. Ali’den, o da babasından, dedesinin Peygamber (s.a.v.)den Tevhit ehlinin Cehennemden çıkmaları hakkında rivayet ettiğine göre şöyle buyurdu:

Okudunuz mu?  Ölümü hatırlamak, ömrü uzatır, çok yaşama arzusu ömrü kısaltır

Sonra Allah Teâlâ Cennen ehline şöyle der: Bakınız Cehennemde kimler kalmış baktıktan sonra şöyle derler: Sizi cehennemde bulunmaya ne şey şevketti? Sizi şu cehenneme sürükleyipiten nedir? (Onlar) derler: Biz namaz kılanlardan değildik [409] Yani biz onlardan değildik eğer biz onlardan ol-saydık onlarla birlikte çıkardık İsmailî ve başkaları rivayet et-mişlerdir. Onun Münker onlduğu daha önce geçti.

İmam Ahmet, Ali b. Hafs es-Sevri’den, o da Halid’in eş-Şa’bi’den anlattığına göre şöyle dedi:

Okudunuz mu?  Dünyada İki Yüzlü Olanların Ahirette Ateşten İki Yüzü Olacağına Dair

Bir grup başka bir gruba yakınlık hisseder ve onlara şöyle sorarlar:

Neden siz Cehen-nemdesiniz, halbuki(dünyada) biz sizin amel ettiklerinizle amel ediyorduk? Şöyle cevap verirler:

Biz onu size öğretir fakat onunla amel etmezdik.

Said b. Beşir’in, Katade’den rivayet ettiğine göre;

Cehenne-me doğru bir taş vardır. Cennet ehli o ateşten taşın üzerinde Cehennem ehline göz atarken şöyle derler: Nedir bu mutsuzla-rın hali? Halbu ki biz Cennete sizin verdiğiniz terbiye sonucu girdik. Derler.

Biz size emrederdik fakat kendimize (nefisleri-mize) etmezdik, sizi nehyederdik fakat nefislerimizi nehyetmezdik şeklinde cevap verirler.

Ma’mer, Katade’den anlattığına göre Ka’b şöyle dedi: Cen-net ehli ile Cehennem ehli arasında ateşten bir taş vardır. Cen-net ehlinden olan Cehennem ehlinden olan düşmanına bak-mak istemez

Okudunuz mu?  Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır diye bir hadis var mıdır

Ahmet b. Ebi-1 Havari Abdullah b.Gıyas’tan anlattığına gö-re Fezârî şöyle dedi: Her mümin için Cennette dört kapı vardır. Bir kapıdan meleklerden olan ziyaretçilerin kullandığı kapı, ikinci kapı ise hurülayn olan hanımlarının girdiği kapı, Üçün-cüsü kapalı olup istediği vakit Cehenneme açılan kapıdırki bunu Allah Teâlâ’ nm nimetlerini tazim için, dördüncü kapı ise onunla darüs Selam arasındadır. Rabbi dilediğinde onda Rabbine bakar.

İbni Ebi Hatim, Dahhak’tan kendi İsnadıyla tahriç ettiğine göre:

Okudunuz mu?  Hırsızlık yapan cennete girer mi

İşte bugün de inananlar, kafirlere gülecekler. (Yakut ve ….)Koltuklar üzerinde bakacaklar (kendileriyle eğlenen kafirle-rin cehenneme nasıl yaslandıklarını seyredecekler). [410] Yani koltukların üzerinden bakıyorlar. İbn Abbas şöyle dedi: Koltuklar Cennet ile Cehennem arasında olup Cennet ehli kapıları açar koltukların üzerinde oturup Cehennem ehlinin nasıl azap gördüklerine bakarlar. İşte bu Alİah Teâlâ’ nın onlara vaad ettiği ve kafirlerden nasıl intikam aldığının ispatı idi.

Beyhakî ve bazılarının Ali b. Ebi Sare’nin Sabit’ten rivayet ettiği hadiste Enes Peygamber (s.a.v)’den şöyle rivayet ediyor:

Cennet ehlinden bir adam Cehennem ehline göz atıyor -kont-rol ediyor- Cehennem ehlinden biri şöyle seslenir: Ey filan beni tanıyor musun? Hayır sesinden çıkaramadım kimsin sen? Diye sorar. O da şöyle cevap veriyor: Dünyada sen bana uğramıştın benden su istemiştin bende sana su vermiştim. Dedi ki Evet şimdi seni tanıdım. Bununla Rabbine bana şefaatçi ol. O da rabbinden isteyip şöyle der: Ya Rabbi benim ona şefaatçi olmamı kabul et, Allah Teâlâ emreder ve böylece o kişi Cehen-nemden çıkar.

Okudunuz mu?  Ölüm Korkusu

Cevap: Cehennem Ehlinin Cennet Ehlini Çağırması Ve Cennet Ehlinin Onlara Cevabı

AYSEN
şu anlaşılıyorki yüce Allah gönlünde zerre Allah korkusu olanı samimiyetle yaptığı en ufak bir iylik bile kulun işine yarayacak ve neceza çekerse çeksin cenneti kazanacaktır yeterki Allahın merhametine inanılsın

Okudunuz mu?  Rahat cennettedir, dünyada değil...

cennet ehli cehennem ehline sorar, cehennem ehli, cennet ehli

Bu kategoride yer alan Hesapsız cennete girmek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cehennem Ehlinin Cennet Ehlini Çağırması Ve Cennet Ehlinin Onlara Cevabı Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.