Anasayfa
4 Şubat 2024, 7:09
Sohbet
Yönetici

Enbiya suresinin özeti nedir ?

Enbiya suresinin özeti nedir ?

melle
Enbiya suresi neyi anlatıyor ?

Bu surenin konusu İslâm akidesinin esaslarını ve ana prensiplerini beyan etmektir. Bunlar tevhid, nebevî risalet, öldükten sonra dirilme ve amellerin karşılığının verilmesi konularıdır.
Sure, kıyametin dehşetli sahnelerini anlatarak başlamış, daha sonra -daha önce belirtildiği gibi- bir gurup peygamberin kıssalarını zikretmiştir.
Surenin başlangıcı korkutucu, dehşet verici, kıyametin kopmasının yakın olduğunu beyan ederek sakındırıcı ve uyarıcı olmuştur. Halbuki insanlar bundan habersizdirler, hesabın ve azabın tehlikesinden gafildirler. Kur’an’ı dinlemekten yüz çevirmişler, dünya hayatının zevklerine dalmışlardır.Sure daha sonra Mekke’deki müşriklerin Hz. Muhammed’in (s.a.) peygamberliğini inkâr etmelerinin sebeplerini açıklamaktadır.Bunun sebebi Hz. Muhammed’in (s.a.) de kendileri gibi bir beşer oluşu, yine onların kanaatine göre Hz. Musa ve Hz. İsa (a.s.) gibi önceki peygamberlerin getirdiği şekilde ayetler ve göz kamaştırıcı maddî mucizeler getirmekten âciz oluşu idi.Kur’an-ı Kerim buna bütün peygamberlerin beşer oldukları, yemek yedikleri, çarşı-pazarlarda yürüdükleri şeklinde cevap verdi. Peygamberlerini yalanlamaları sebebiyle daha önceki ümmetlerin helak olmaları gibi onları da helak olmakla korkuttu. Göklerin ve yerin yaratılışının azametine, meleklerin Allah’a itaat ettiklerine, Ona boyun eğdiklerine, kendilerine emredilen azabı tereddütsüz ve mutlaka süratle yerine getirdiklerine dikkat çekti. Meleklerin Allah’ın kızları olduklarını iddia edenleri teşhir ve tenkit etti.Kur’an-ı Kerim onların Allah’ı bırakıp tanrılar edindiklerini dile getirdi ve bu iddialarına karşı onlardan delil istedi. Allah’ın birliğinin burhanını ortaya koydu. Zira yer ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı yerin ve göğün dengesi bozulurdu.Kur’an-ı Kerim yer ve göklerin ilk olarak yaratılışını ve bunların önce birleşik, yapışık olup daha sonra ayrıldıklarını anlattı. Dağların, içindekilerle birlikte sarsılmaması için yeryüzünü tutan çadır kazıkları gibi olduklarını, Allah Tealâ’nın gece ile gündüzün, Ay ile Güneşin yaratıcısı olduğunu, her şeyin hatta peygamberlerin ve meleklerin bile sonunun ölüm olduğunu, sadece celâl ve ikram sahibi olan Allah’ın zatının baki olduğunu açıkladı.Ayrıca kâfirlerin derhal azap gelmesini istemelerinin aptallık ve yersiz bir istek olduğunu, çünkü azabın yakın olduğunu, kıyametin hiç şüphesiz geleceğini, kıyametin ansızın gelip onları dehşete düşüreceğini, hesap terazilerinin son derece dakik ve tam bir adalet terazisi olduğunu, hiçbir kimsenin hakkından hiçbir şey eksiltilmeyeceğim ve hiçbir insana hardal tanesi ağırlığınca bile olsa haksızlık yapılmayacağını izah etti.


Cevap: Enbiya suresinin özeti nedir ?

MECİDİE
kuranı kerimde geçen enbiya suresi önemli surelerden dir bu surenin içinde peygamber efendimizi inkar edenlerin yaşadığı cahillikler anlatılmaktadır bu sure feyzi ve hikmeti bol surelerdendir

Okudunuz mu?  Daha çok sevap kazanmak için neler yapmalıyız?

enbiya suresi ne anlatıyor

Bu kategoride yer alan Kalbinde kurandan bir şey bulunmayan kimse boş bir ev gibidir Hadisinde anlatılmak istenen nedir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Enbiya suresinin özeti nedir ?