Anasayfa
7 Eylül 2021, 0:33
fikih
Abone

İmamın abdesti bozulması halinde yerine geçecek kişi nasıl davranır?

imam
İmamın abdesti bozulması halinde yerine geçecek kişi nasıl davranır?

İmam namaz kıldırıken abdestsiz olduğunu hatırlasa, yahut da abdesti bozulsa, bu durumu cemaate nasıl yansıtması lazım? Onun yerine hemen sağdaki geçmesi lazım diye bilyorum, ancak bu devir teslim işlemi nasıl olacak? Diyelim ki hoca zammı süre okuyordu, yerine geçecek olan kişi de aynı sürenin devamını mı okuması lazım?

Namaz kıldıran imam, abdestsiz olduğunu hatırlarsa namaz bozulur ve yeniden kılınması gerekir.

Namaz içinde abdesti bozulursa, yerine cemaatten birini tayin eder. İmamın yerine geçen kişi imamın tamamlamadığı ayeti bilmiyorsa başka süre veya ayet okuyabilir.
< İmamın abdestinin bozulması

İmam namaz kıldırırken abdesti bozulursa cemaat namazı bozmaz. İmam yerine başka birisini geçirerek namaz bitirilir. Ancak imam abdesti bozulduktan sonra namazı bozacak bir hareket yaparsa namaz iade edilmesi gerekir.

İmam namaz kıldırırken, rükû’da abdesti bozulur, fakat o yine SemiAllahu limen hanıidehu, diyerek başını kaldırır veya secdede abdesti bozulur, o bir rükün edâ etmeyi dileyerek Allahu Ekber di-yerek başım kaldırırsa, hem kendisinin, hem cemaatin namazı bozulmuş olur. Ama bir rüknü yerine getirmeyi dilemeden böyle yapar-sa, farklı iki görüş vardır.(El-Kâfi / El-Mervezi.)

Okudunuz mu?  Adak orucu peş peşe mi tutulur, adak ne anlama geliyor niçin yapılır?

İmam secdede iken abdesti bozulur ve o da Allahu Ekber di-yerek başını kaldırırsa, namazı bozulmuş olur. Tekbir getirmeden kaldırırsa namazı bozulmaz, yerine bir adam geçirerek namazın ta-mamlanmasını sağlar.(Fetâvâ-yi Hindiyye)

Uyukluyarak abdesti bozulur ve bir müddet sonra uyanırsa, ye-niden abdest alıp namazı kaldığı yerden tamamlar. Ama uyandıktan sonra az da olsa bir süre beklerse, namazı bozulur. Yeniden iadesi gerekir.(Mi’racü’d-Diraye)

e) Şartlardan biri de, abdesti bozulduktan sonra namaza aykı-rı bir fiilde bulunmaması,

O halde namazda abdesti bozulduktan sonra yürüyüp abdest al-manın dışında başka bir harekette bulunur veya konuşur, güler ve-ya bir şey yer ya da içerse namaz bozulur. Abdest aldıktan sonra ye-niden kılması gerekir.

Namazda abdesti bozulduktan sonra yeniden abdest alırken av-ret yeri açılırsa, namazı bozulur, yeniden kılması gerekir.(El-Bedayil / Kâsani.)

Ancak abdest alırken elde olmayan sebeplerle avret yeri açılır ve bundan sakınması mümkün olmazsa, Kaadı Ebü AH En-Nesefîye göre, namazı-bozulmaz, kaldığı yerden tamamlayabilir.(En-Nihaye – Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Okudunuz mu?  Adak kurbanından kimler yiyemez

İstihlaf:İmam, namaz anında iken abdesti bozulduğunda burnu kanamış veya buna benzer bir mazereti varmış izlenimi vererek cemaatten birisini mihraba çekip onu imam tayin edebilir. Namaza başlanıldığında imamlık yapmaya haiz biri istihlâf yoluyla imamlık yapabilir. Namaza başlanıldığında imamlık şartları kendisinde bulunmayan kişinin ise istihlâf yoluyla imamlık yapması caiz değildir.

Abdesti bozulan imam, yerine bırakacağı kişinin namazın tümünü cemaatle kıları birisi olmasına dikkat eder. Zorunlu olmadıkça cemaate sonradan katıları ve namazın bir kısmını kılamamış bulunan birisine imamlık verilmez. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa namazın normal rekâtlarının tamamlanmasıyla cemaate sonradan katılan, buna rağmen istihlâf yoluyla imam tayin edilen kişi namazın bitiminde selâm vermeden kendi yerine namazın tümünü kıları birisini bırakır. imamlığa geçen şahıs selâm verince o da namazının yarım kalan kısmını tamamlar.

Abdesti bozulan imamın yerine imam olan kişi, imamın namazı nerede bıraktığını kestiremiyorsa bunu imamdan sormaya lüzum duyuyorsa imam ona işaret yoluyla namazın neresinde kaldığını anlatmaya çalışır. Eğer bu mümkün olmaz, imam konuşursa namaz bozulur ve tekrarı gerekir.

Abdesti bozulan imam, yerine birisini imam tayin etmeksizin camiden çıksa veyahut boş bir alanda kılınan namazda safları geçerek ilerlese namaz bozulmuş olur. Ancak imamın, yerine birisini bırakmadan cemaati terkettiğinde hemen cemaatten birisinin imam olması halinde eğer imam henüz camiden çıkmamış olursa yerine geçenin kıldırdığı namaz kabul olur ve tekrarı gerekmez. Cemaatin tek kişi olması halinde ise, o kişi imamın yerine geçerek namazını tamamlar.

Okudunuz mu?  Namaz kılarken saçın açılması

Namazda imamın ayeti yanlış okuması halinde, bu yanlışını iki kez geri dönüş yaptığı halde gideremezse, okumuş olduğu ayetin zamm-ı sure kadar olduğuna kanaat getirirse rükûa gider, ancak bu da mümkün değilse başka bir ayet okur, bunu da beceremezse yerine birisini istihlâf yoluyla imam tayin etmesi gerekir.

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet >


Cevap: İmamın abdesti bozulması halinde yerine geçecek kişi nasıl davranır?

Fetva Meclisi
Bir imamın, namaz kılarken burnunun kanaması gibi elinde olmayan bir sebeple abdesti bozulursa, arkasında bulunan cemaat içinden imam olmaya elverişli bir kimseyi mihraba geçirir. Buna istihlaf denilir (Merğînânî, el-Hidaye, I, 59). Nitekim Hz. Ömer (r.a.) namaz kıldırırken saldırıya maruz kalıp yaralanınca imamlığa devam etmesi için yerine Abdurrahman b. Avf ‘ı (r.a.) geçirmiştir. Yine Hz. Ali de (r.a.) cemaate namaz kıldırdığı sırada burnu kanayınca cemaatten birini yerine geçirmiştir (Ali el-Kârî, Feth-u Babi’l-Inâye, I, 294). Abdesti bozulan imam, yerine bir adam geçirmeksizin camiden çıksa veya açık alanda namaz kılınması halinde saflardan ayrılsa cemaatin namazı bozulur (Kâsânî, Bedaiu’s-Sanâi’, I, 226).

Okudunuz mu?  Sümük, balgam, tırnak ve tırnak eti yemek haram mıdır?

imamın namazı bozulursa, imamın abdesti bozulursa yerine nasıl geçilir, imam farz namazında abdesti bozulursa ne yapmalı

Bu kategoride yer alan Resim yapmak; asmak : Ressamlık başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

İmamın abdesti bozulması halinde yerine geçecek kişi nasıl davranır? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.