Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:26
sizden2
Abone

Ayetel kürsi namazda okunur mu

Ayetel kürsi namazda okunur mu

ikindi
ben namazda fatihadan sonra ayetel kürsüyü okuyabilirmiyim?en azi üc ayet okumak gerekmezmi? bide bildigim kadariyla Arapçada "Ü" harfi yok ama biz neden AllahÜmme diyoruz mesela?


Cevap: 3 ayet gerekiyormu?

Galus
namazdan sonra dilediğin ayetleri okuya bilirsin fakat en efdalı kuralına uymaktır.
en az üç ayet değil dilediğin kadar okuya bilirsin.
arapçada ü yoktur evet dilinizi alıştırın….

Namazda Kur’ân’da düzenlendiği gibi sûrelerin tertibine uymak sünnettir. Bunun müstehab olduğunu söyliyenler de var. O halde birincilere göre, birinci rek’atte okuduğu sûreden önce geleni ikinci rek’atte okumak mekruhtur. Âyetler arasındaki tertibe böylece riâyet gerekir. Bir rek’atte birkaç âyet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir âyet okuduktan sonra bir ya da birkaç âyet atlıyarak başka bir âyet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir beis yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sûreler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi – Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Bütün bu söylenenler farz namazlarla ilgilidir. Sünnet ve nafile namazlarda ise belirtilen tertibe riâyete gerek yoktur. Nasıl kolayına gelirse öyle okur.

Ancak farz namazdan belirtilen tertibe riâyet unutulur veya dil öylece kayıp takdim ve te’hir şeklinde kıraate başlarsa, bunu değiştirmesine gerek yoktur, başladığı gibi devam edip bitirir ve bundan dolayı yanılma secdesi de gerekmez. Çünkü böyle yapmakla sadece bir müstehab ya da sünnet terkedilmiş sayılır. (Ez-Zahîre / Taceddin.)

Okudunuz mu?  Sigara kişinin boğazında zifir oluştuğu için cünüp kalındığı söyleniyor

Cevap: 3 ayet gerekiyormu?

EarthQuake®
Namazda Fatiha suresine başka bir sure veya bir sure yerini tutacak kadar ayet ilavesi Hanefi mezhebine göre vacibdir. Şöyle ki: Farz namazların önceki ilk iki rekatlarında Fatiha’dan sonra diğer bir sure veya bir sureye denk bir mikdar ayet okunması vacib olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazların her rekatında Fatiha ve Fatiha’dan sonra bir sure veya ona denk bir ayet okunması da vacibdir.


Fatiha’ya başka bir sure veya ayetin eklenmesi üç imama göre sünnettir.
Namazda Fatiha’dan sonra okunması gereken asgarî miktar, kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir. Okunan ayetlerin ille de bu kadar harf veya kelimeden meydana gelmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. En kısa ayetlerden biri olan: "Mudhammetan” ayetinin üç katı kadar uzun olan herhangi bir ayeti veya o uzunluktaki bir ayet parçasını okumak yeterlidir.


Kevser suresinin zamm-ı sure olarak okunmasının yeterli olduğunda ufak bir tereddüt söz konusu değildir. (bk. Ö. N. Bilmen, İslam İlmihali, s.129; İSAM ilmihali, s.241).

Her Müslümanın Kur’ân’dan namaz câiz olabilecek kadar ezberlemesi farz-ı ayndır. Fatiha’yı ve bunun yanıdda "innâ âteynâ” gibi bir sûre ezberlemesi ise vaciptir. Bununla beraber, meselâ sadece "innâ âteynâ” gibi bir sûre ezberleyebilmiş olan bir kimsenin de her rekâtta birer kere okuması kâfi gelir.
"âyetülkürsî” gibi uzunca bir âyetin yarısını bir rekâtta, kalan yarısını da diğer rekâtta câizdir.

SIE


Cevap: namazda fatihadan sonra ayetel kürsüyü okuyabilirmiyim? en azi üc ayet okumak gerekmezmi?

islamyolu
bende o kadar namaz hocası kitabı vardı. hala bakıyorum. böyle bilgiler bulunmamakta. bundan ötürüde kimse bu sıralamayı bilmiyor. herkes rast gele okuyor. sıralamaya göre gitsek bazı süreler den sonra gelen sureler ayet bakımından digerinden daha kısa oluyor. mesela Kevser suresi 3 ayet , sonra gelen sure ise Kafirun oda 5 ayet. denildigine göre mecbur kevserden sonra sıralamaya uymamamız lazım ve kafirunu okumamız lazım. bu seferde sünnet gidiyor elden.. birde arkadaş ayetel kürsiyi sormuş. 1. rekatta ayetel kürsi okuyan 2. rekatta hangisi okuması lazım. bu seferde sıralama denen bir şey olmuyor.. bakara süresinin son 2 ayetini okuyalım desek yani amenerrasulu yine sünnet gidiyor elden. ayetel kürsiden sonra 2. rekatta maun okusak ne olacak. (eğer uygun olursa ) bu sefer Fil süresi ile Kureyş geride kalıyor..

Okudunuz mu?  Sevgili ile iftar yapmak saçmalık değil mi?

ben bunları çözemedim bilen arkadaşlardan rica ediyorum. tam olarak bunları anlatabilirlermi.


NuuR_
Sadece farz namazlarinda siralamaya uyulmasi gerektigini biliyorum


EarthQuake®
Sonraki rekatlarda mümkün olduğunca öncekinden uzun sure okumamak,
Okunan sureden önce gelen sureleri okumamak dikkat edilecek hususlardan bazılarıdır.

< ayetel kürsiden sonra 2. rekatta maun okusak ne olacak. (eğer uygun olursa ) bu sefer Fil süresi ile Kureyş geride kalıyor.. >
Sureleri atlayarak okumanın bir mahzuru yok ki. Bakara 255. ayet (Ayet’el Kürsi) ile Maun suresi arasında onlarca sure var ona bakarsanız.

Okudunuz mu?  Argo kelimeler küfür müdür?

Şu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Selametle.

______________

Soru: Namaz surelerini namazda hangi sırayla okumalıyız? Sırasız okumak mekruh mu?

Cevap: Değerli kardeşimiz;

Namazda Kur’ân’da düzenlendiği gibi sûrelerin tertibine uymak sünnettir. Bunun müstehab olduğunu söyliyenler de var. O halde birincilere göre, birinci rek’atte okuduğu sûreden önce geleni ikinci rek’atte okumak mekruhtur. Âyetler arasındaki tertibe böylece riâyet gerekir. Bir rek’atte birkaç âyet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir âyet okuduktan sonra bir ya da birkaç âyet atlıyarak başka bir âyet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir beis yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sûreler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi – Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Okudunuz mu?  İhtilam olmak istemiyorum , ihtilam günah mı

Bütün bu söylenenler farz namazlarla ilgilidir. Sünnet ve nafile namazlarda ise belirtilen tertibe riâyete gerek yoktur. Nasıl kolayına gelirse öyle okur.

Ancak farz namazdan belirtilen tertibe riâyet unutulur veya dil öylece kayıp takdim ve te’hir şeklinde kıraate başlarsa, bunu değiştirmesine gerek yoktur, başladığı gibi devam edip bitirir ve bundan dolayı yanılma secdesi de gerekmez. Çünkü böyle yapmakla sadece bir müstehab ya da sünnet terkedilmiş sayılır. (Ez-Zahîre / Taceddin.)

Al-i İmrân sûresini okumak isterken dili Bakare sûresine kayıp bir ya da iki âyet okudukan sonra bunu değiştirmek isterse kerahet işlemiş olur. Hattâ bir iki kelime okuduktan sonra bile değiştirmenin mekruh olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Fetva buna göredir. Açıklamalar da buna göre yapılacaktır.

Okudunuz mu?  Yecüc Mecüc Seddi Nedir?

Kıraati bitirdikten sonra rükû’a gitmek isterken, henüz eğilmeden birkaç âyet daha okumak isterse, bunda bir beis yoktur. Ama eğildikten sonra dönüp ilave okuması mekruhtur.( Fetâvâ-yi Hindiyye – EI-Hulasa.)

Namazda bir rek’atte sadece Fâtiha’yı veya hem onu hem de bir ya da iki âyeti okumakla yetinirse, kerahet işlemiş olur. Ne var ki zamm-t sûrenin kasden terkedilmesi, vacibi terk olduğundan namazın iadesi gerekir. Unutularak terkedilirse, yanılma secdesi yapılır. (El-Muhit / Radıyüddin Serahsî.)

Nitekim bu konuda yapılan sahih rivayette, Ebû Katade diyor ki : «Resûliillah (A.S.) Efendimiz öğle ikindi ve sabah namazlarında ilk iki rek’atte hem Fâtiha’yı, hem birer sûre okurdu. Öğle, ikindi ve yatsı’da son iki rek’atte sadece Fâtiha’yı okumakla yetinirdi. Çoğu kez okuduğu sûreleri işitebiliyorduk. Birinci rek’atte kıraati ikinciye nisbetîe uzun tutardı.» (Buharı – Müslim – Ebû Dâvud – Fıkhü’s-Sünne. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/272-273.)

Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir miktar daha Kuran okunması gereken rekatlarında tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekatta, diğer kısmı da öteki rekatta okunabilir, bunda kerahet yoktur.

Okudunuz mu?  Necaset nedir necaset nasıl temizlenir

Namazın bir rekatinde bir sûrenin sonunu, diğer rekatinde de başka bir sûrenin sonunu okumak, sahih olan görüşe göre mekruh değildir.

Namazın bir rekatinde bir sûrenin başından veya ortasından, diğer rekatinde de başka bir sûrenin başından veya sonundan okumakta veya kısa bir sûre okumakta kerahet yoktur. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça böyle okumamaktır.

Namazın bir rekatında bir sûre, diğer rekatında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet miktarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

Namazda bir sûrenin bir âyetinden arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

Bir rekatta iki sûreyi toplayarak okumakta kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekatta toplanmaması daha iyidir.

Zaruret olmadıkça, bir rekatta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

Okudunuz mu?  Küfürlü Hikaye Yazmak

Bir namazda bir âyet-i kerime tekrarlansa veya bir sûre bir rekatta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekatta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özür bulunmadıkça mekruh olur.

Birinci rekatta "Nas" sûresi okunsa, ikinci rekatta da bu sûrenin okunması uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan bir kimse, birinci rekatta "Muavvizeteyn" surelerini okumuş ise, ikinci rekatta Fatiha’dan sonra Bakara sûresinden bir miktar okur.

İkinci rekatta, birinci rekatta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyenler de vardır.

Nafile namazların birinci rekatlarını ikinci rekattan uzun tutmak mekruhtur. Ancak Peygamber Efendimizden nakledilmiş bir hadîs varsa mekruh olmaz. Örnek: Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz vitir namazının birinci rekatında "A’lâ" sûresini, ikinci rekatında "Kâfirûn" sûresini ve üçüncü rekatında da "İhlâs" sûresini okumuşlardır. İmam Muhammed’e göre, yalnız teravih namazlarında birinci rekatlar, ikinci rekatlardan daha uzun olabilir.

Okudunuz mu?  Kan abdesti bozar mı

Farz namazlarla nafile namazlarda, ikinci rekatları birinci rekatlardan uzun yapmak mekruhtur. Fakat nafilelerde üçüncü rekatları birinci ve ikinci rekatlardan uzun tutmakta kerahet yoktur. Çünkü nafilelerde her iki rekat müstakil bir namaz sayılır.

Namazda sünnet miktarı Kur’an okunduktan sonra, insanda bir tutukluk (ve şaşırma) olursa, hemen rükua gitmeli, başka bir âyete veya sûreye geçmemelidir. Fakat henüz sünnet miktarı okumamışsa, başka bir yere geçmesinde kerahet olmaz.

Kur’an-ı Kerim, farz namazlarda yavaşça ve harfleri belirterek okunmalı. Teravih namazlarında ise, yavaş ve sür’atli okuyuş arasında bir kıraat yapmalıdır. Diğer gece namazlarında sür’atle okunabilir. Fakat mana anlaşılabilecek şekilde olmalı ve tecvid hatası bulunmamalıdır.

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet


islamyolu
bu konuların güzelce açıklandıgı bir kitap varmı. 2.sorumda Kuran-ı bu sitedeki bir program ve arkadaşımın yardımıyla iş yerinde öğrendim. ve eskiden öğrendigim sureleri kafamdan sildim. yeniden hepsini tecvitli olarak ezberledim. Amenerrasulu tek kaldı onunda yarısındayım. ama Dad çıkarmak çok zor. bozukta olsa cıkarmaya calısıyorum. Kuran Kursuna gitmek gibi bir ihtimalim olsaydı. onu rahat öğrenirdim. dilin sağ tarafını ısırarak dad çıkıyor diye biliyorum. ama işte oda doğrumu çıkıyor bilmiyorum.. diyanetinde sitesinde baktım anlamadım nasıl yaptıklarını bu sitedeki kuran öğrenme programındada baktım tam anlamadım

Okudunuz mu?  Şirkli müziğe eşlik etmek

ikindi
islamyolu kardesim bence sen son sorunu yeni konu acarak sor yanlis anlama benim acdigim konuya sahiblenme gibi bir durum söz konusu degil. burdan cevap bulman sadece biraz zor olabilir baska konu oldugundan 🙂

benim bir sorum daha var. madem "ü" harfi Arapçada yok, türk namaz hocalarinda neden bütün sureler ü harfiyle yaziliyor?


islamyolu
< islamyolu kardesim bence sen son sorunu yeni konu acarak sor yanlis anlama benim acdigim konuya sahiblenme gibi bir durum söz konusu degil. burdan cevap bulman sadece biraz zor olabilir baska konu oldugundan 🙂

benim bir sorum daha var. madem "ü" harfi Arapçada yok, türk namaz hocalarinda neden bütün sureler ü harfiyle yaziliyor? >
kardeşim doğru diyorsun. hemende konunu sahiplendim 🙂 konu oradan buraya ilerledi işte :)) Ü harfi Arapçada yok ama namaz hocalarında dedigin gibi yazmışlar. daha çok yazılar yazıyorlar. Mesela künlehü diyorlarl. orada Kullehu olması lazım. N değil L olması lazım. Haseneten yazıyorlar aslında Hasenetev diye okunması lazım.. Muhammedun yazıyorlar Aslında Muhammedur olması lazım.. Tevcit işte..

Okudunuz mu?  Kayınvalidem annemi kıskanıyor

Şema
Fatiha süresi 140 harftir.


Kayıtsız Üye
Ayetel kursi okunur ancak sonra okunacak süre en fazla 3 âyet olmalı mesela Kevser süresi ve Nasr süresi 3 âyet okunabilir ya da Ayetel kursi nin yarısını 1 rekatta diğer yarisini diğer rekatta okuyabilirsiniz


Kayıtsız Üye
Selamun aleyküm arkadaşlar namaz sürelerinde sıralama diye bir şey yoktur peygamberimiz karışık olarak okuduğu sahih olarak geliyor


ayetel kürsi namazda okunur mu, namazda ayetel kürsi okunur mu, ayetel kursi namazda okunur mu

Bu kategoride yer alan İsitmna sonucu mezi gelmesi ya da bir sıvının akmaması gusül gerektirirmi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Ayetel kürsi namazda okunur mu Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.