Anasayfa
7 Ağustos 2021, 14:25
kadin
Yönetici


Cennette Kadınlar tesettürlü mü olacak yoksa tesettürsüz mü ???

Ecir
Hadislerden anlaşıldığına göre Cennette her bir insana 500 senelik, tahminen yeryüzü kadar bir yer verilecektir. Bu kadar geniş bir yerde bütün dostlarıyla beraber olacağı alemle hususi dairesi ayrı olacaktır.

Bunula beraber, bütün kötü huyların Cennette yeri yoktur. Bu nedenle kıskançlık olmayacağı gibi helali olmayana şehveti de olmayacaktır. Nitekim, gözü olmayan göremiyor, duyması olmayan duyamıyor. Gözü olmayan birinin yanında sizi görmesinden rahatsız olur musunuz. Henüz şehevi duygusu gelişmemiş bir çocuğun annenizin veya kız kardeşinizin yanında olmasından endişe eder misiniz.Demek ki, Cennette kötü düşünce ve huyların yeri yok. Onlar bu alemde imtihan için verilmiştir. Orada imtihana gerek olmadığından yerleri de yoktur. Sadece helaline olan şehvet duygusu başkasına kapalıdır. Bu nedenle kimse kimseden rahatsız olmayacaktır.

Cennette kadınlar cennet elbiseleri giyeceklerdir. Ancak bu dünyadaki gibi tesettür mükellefiyeti yoktur.

Ayetlerde de cennetteki elbiselerin ipekten ve süslemeli oldukları şöyle haber verilmiştir:Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır… (İnsan Suresi, 21)

Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler; oradaki elbiseleri ipek(ten)dir. (Hac Suresi, 23)Allah, iman edip sâlih ameller işleyenleri de altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada altından bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir.(Hacc/23) Bu hususun hadîslerdeki tafsilatı ise şöyledir:

Ebû Hüreyre, Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
Kim cennete girerse nimetlere garkolur ve hastalanmaz. Elbisesi çürümez, gençliği tükenmez. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçmeyen nimetler vardır.(Müslim, Buhârî)Kaliteli kumaşlardan yapılmış rahat ve güzel kıyafetler giymek herkesin hoşuna gider. Cennetteki çeşitli renk ve güzellikteki kıyafetler de insanın bu yöndeki zevkine hitap edecektir. Dünya şartlarında kıyafetler ne kadar güzel olurlarsa olsunlar hep bir eksiklik söz konusudur. Tüm giysiler zaman içinde eskir, renkleri solar, kişide ilk giydiği zamanlardaki beğeniyi uyandırmamaya başlar. Bir kişinin dünyada çok sayıda giysiye sahip olması da bir önem taşımaz, çünkü bu giyimlerden alınan zevk kişinin ömrü ile sınırlıdır. Ölümle birlikte diğer tüm eşyalar gibi bunlar da geride bırakılır. Oysa cennet giysileri hem kusursuz güzellik ve çeşitlilikte hem de sonsuza kadar kalıcıdırlar. Peygamber Efendimiz (sav)’in cennet giysilerinin bu özelliklerine dikkat çektiği bir hadisleri şöyledir:

… Orada muazzam köşkler, geniş nehirler, bol ve olgun meyveler, güzel ve dilber zevceler (kadın, eş), ebedi pek çok ve renkli güzel elbiseler vardır. Orası yüksek, güzel ve selim yurtlardan parlak hayat sürülen bir yerdir… (Ramuz el-Ehadis-1, s. 170/1)Ayrıca bu kıyafetler öylesine boldur ki, kimse bir eksiklik ve ihtiyaç hissetmeyecektir. Bir hadiste bu duruma şöyle dikkat çekilmiştir:

… Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerinde gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür… (Tezkireti’l Kurtubi, s. 325-326/563)Cennet ehlinin giyecekleri de en rahat edecekleri şekilde yaratılmıştır. Giyilen kıyafetler, cennetteki kusursuzluk ve güzellik içinde hiçbir rahatsızlığa sebep olmaz. Dünyaya ait eksiklikler -kıyafetin solması, kırışması, kirlenmesi, eskimesi vs.- de cennette yoktur. Ayrıca cennette kıyafetlerin kumaşlarının dokunması, dikilmesi gibi hazırlık aşamaları da söz konusu değildir. Cennette Allah’tan bir nimet olarak herşey her zaman en mükemmel şekliyle hazırdır. Cennetteki müminlerin kıyafetleri ile ilgili haber verilen diğer detaylar şöyledir

… Cennetin giyecekleri dokunmaz. Cennetin meyveleri yarılır da ondan elbise çıkar… (Tezkire-i Kurtubi-1, s. 21)

Cennette hurma ağaçlarının dalları yeşil zümrüttür. Budakları kırmızı altındır. Yaprakları cennet ahalisi için giyecek kıyafetleridir. Onun bir kısmı kısa (iç) elbiseleri, bir kısmı da içi astarlı dış elbiseleridir… (Tezkireti’l Kurtubi, s. 314)

… Üzerinde yetmiş kat elbisesi olur. En aşağısı Tuba ağacından yapılmış, gelincik çiçeği gibi… (Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8)

Hadislerden anlaşıldığına göre Cennette her bir insana 500 senelik, tahminen yeryüzü kadar bir yer verilecektir. Bu kadar geniş bir yerde bütün dostlarıyla beraber olacağı alemle hususi dairesi ayrı olacaktır.

Bunula beraber, bütün kötü huyların Cennette yeri yoktur. Bu nedenle kıskançlık olmayacağı gibi helali olmayana şehveti de olmayacaktır. Nitekim, gözü olmayan göremiyor, duyması olmayan duyamıyor. Gözü olmayan birinin yanında sizi görmesinden rahatsız olur musunuz. Henüz şehevi duygusu gelişmemiş bir çocuğun annenizin veya kız kardeşinizin yanında olmasından endişe eder misiniz.

Demek ki, Cennette kötü düşünce ve huyların yeri yok. Onlar bu alemde imtihan için verilmiştir. Orada imtihana gerek olmadığından yerleri de yoktur. Sadece helaline olan şehvet duygusu başkasına kapalıdır. Bu nedenle kimse kimseden rahatsız olmayacaktır.

Cennette kadınlar cennet elbiseleri giyeceklerdir. Ancak bu dünyadaki gibi tesettür mükellefiyeti yoktur.

Ayetlerde de cennetteki elbiselerin ipekten ve süslemeli oldukları şöyle haber verilmiştir:

Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır… (İnsan Suresi, 21)

Hiç şüphesiz Allah, iman edenleri ve salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler; oradaki elbiseleri ipek(ten)dir. (Hac Suresi, 23)

Allah, iman edip sâlih ameller işleyenleri de altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada altından bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir.(Hacc/23) Bu hususun hadîslerdeki tafsilatı ise şöyledir:

Ebû Hüreyre, Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
Kim cennete girerse nimetlere garkolur ve hastalanmaz. Elbisesi çürümez, gençliği tükenmez. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçmeyen nimetler vardır.(Müslim, Buhârî)

Kaliteli kumaşlardan yapılmış rahat ve güzel kıyafetler giymek herkesin hoşuna gider. Cennetteki çeşitli renk ve güzellikteki kıyafetler de insanın bu yöndeki zevkine hitap edecektir. Dünya şartlarında kıyafetler ne kadar güzel olurlarsa olsunlar hep bir eksiklik söz konusudur. Tüm giysiler zaman içinde eskir, renkleri solar, kişide ilk giydiği zamanlardaki beğeniyi uyandırmamaya başlar. Bir kişinin dünyada çok sayıda giysiye sahip olması da bir önem taşımaz, çünkü bu giyimlerden alınan zevk kişinin ömrü ile sınırlıdır. Ölümle birlikte diğer tüm eşyalar gibi bunlar da geride bırakılır. Oysa cennet giysileri hem kusursuz güzellik ve çeşitlilikte hem de sonsuza kadar kalıcıdırlar. Peygamber Efendimiz (sav)’in cennet giysilerinin bu özelliklerine dikkat çektiği bir hadisleri şöyledir:

… Orada muazzam köşkler, geniş nehirler, bol ve olgun meyveler, güzel ve dilber zevceler (kadın, eş), ebedi pek çok ve renkli güzel elbiseler vardır. Orası yüksek, güzel ve selim yurtlardan parlak hayat sürülen bir yerdir… (Ramuz el-Ehadis-1, s. 170/1)

Ayrıca bu kıyafetler öylesine boldur ki, kimse bir eksiklik ve ihtiyaç hissetmeyecektir. Bir hadiste bu duruma şöyle dikkat çekilmiştir:

… Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerinde gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür… (Tezkireti’l Kurtubi, s. 325-326/563)

Cennet ehlinin giyecekleri de en rahat edecekleri şekilde yaratılmıştır. Giyilen kıyafetler, cennetteki kusursuzluk ve güzellik içinde hiçbir rahatsızlığa sebep olmaz. Dünyaya ait eksiklikler -kıyafetin solması, kırışması, kirlenmesi, eskimesi vs.- de cennette yoktur. Ayrıca cennette kıyafetlerin kumaşlarının dokunması, dikilmesi gibi hazırlık aşamaları da söz konusu değildir. Cennette Allah’tan bir nimet olarak herşey her zaman en mükemmel şekliyle hazırdır. Cennetteki müminlerin kıyafetleri ile ilgili haber verilen diğer detaylar şöyledir

… Cennetin giyecekleri dokunmaz. Cennetin meyveleri yarılır da ondan elbise çıkar… (Tezkire-i Kurtubi-1, s. 21)

Cennette hurma ağaçlarının dalları yeşil zümrüttür. Budakları kırmızı altındır. Yaprakları cennet ahalisi için giyecek kıyafetleridir. Onun bir kısmı kısa (iç) elbiseleri, bir kısmı da içi astarlı dış elbiseleridir… (Tezkireti’l Kurtubi, s. 314)

… Üzerinde yetmiş kat elbisesi olur. En aşağısı Tuba ağacından yapılmış, gelincik çiçeği gibi… (Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8)
Selam ve dua ile…


Cevap: Cennette Kadınlar tesettürlü mü olacak yoksa tesettürsüz mü ???

Mumtehine
Allahu Teala razi olsun Ecir kardesim…Omrune-ilmine bereket dolsun ,Allah Celle Celaluh hayirla mukafatlandirsin seni ve soyundan gelenleri,Cennet ve Cemal’i ile sevindirsin insaAllah…


Yanıt: Cennette Kadınlar tesettürlü mü olacak yoksa tesettürsüz mü ???

Yusuf
< Allahu Teala razi olsun Ecir kardesim…Omrune-ilmine bereket dolsun ,Allah Celle Celaluh hayirla mukafatlandirsin seni ve soyundan gelenleri,Cennet ve Cemal’i ile sevindirsin insaAllah… >
amin
ne güzel duaydı:)


Soru: Cennette Kadınlar tesettürlü mü olacak yoksa tesettürsüz mü ???

ebuturab
< Allahu Teala razi olsun Ecir kardesim…Omrune-ilmine bereket dolsun ,Allah Celle Celaluh hayirla mukafatlandirsin seni ve soyundan gelenleri,Cennet ve Cemal’i ile sevindirsin insaAllah… >

amin amin amin amin bu güzel dua bu güzel paylaşım ve cevaplar için Allah cc hepinizden rzı olsun cennete peygambere komşu etsin inşAllah…daim dua


Serbederan-19
Selamun aleykum

Allah razi olsun, bir kac gün önce tam bu soruya cevap armistim.
Allah daim hidayette olup hiyayete ulastiranlardan eylesin insAllah. Bu arada diger arkadslarin dualarinada amin diyorum. Amin.

esselamu aleykum


esved
Allah razı olsun amiinn 🙂 ya mumtehine kardeşş ama bende böle bir dua isityorum yaa ama 🙁


kubra
Allahü Teala Razi Olsun Kardeşim


Ecir
< Allahu Teala razi olsun Ecir kardesim…Omrune-ilmine bereket dolsun ,Allah Celle Celaluh hayirla mukafatlandirsin seni ve soyundan gelenleri,Cennet ve Cemal’i ile sevindirsin insaAllah… >
Bilmukabele inşAllah
Allah razı olsun:)


Mumtehine
< Allah razı olsun amiinn 🙂 ya mumtehine kardeşş ama bende böle bir dua isityorum yaa ama 🙁 >
Dualarimiz tum kardeslerimiz icin,tum ummedi Muhammed icin esved kardesim,sen de dahilsin…Dualarimiz olmasa ne ehemmiyetimiz kalirdi..

ebuturab´isimli üyeden Alıntıamin amin amin amin bu güzel dua bu güzel paylaşım ve cevaplar için Allah cc hepinizden rzı olsun cennete peygambere komşu etsin inşAllah…daim dua
Amiin ecmain insaAllah ebuturab kardesim…Allahu Teala razi olsun…


melekkızım
Yüce mevla ümmedi Muhammede cenetini nasip etsin..

Allah razı olsun çok güzel bir paylaşım


rana07
… Cennetin giyecekleri dokunmaz. Cennetin meyveleri yarılır da ondan elbise çıkar… (Tezkire-i Kurtubi-1, s. 21)

Cennette hurma ağaçlarının dalları yeşil zümrüttür. Budakları kırmızı altındır. Yaprakları cennet ahalisi için giyecek kıyafetleridir. Onun bir kısmı kısa (iç) elbiseleri, bir kısmı da içi astarlı dış elbiseleridir… (Tezkireti’l Kurtubi, s. 314)

… Üzerinde yetmiş kat elbisesi olur. En aşağısı Tuba ağacından yapılmış, gelincik çiçeği gibi… (Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8)

Buluşuruz orada inşAllah…


imam
Cennette tesettür konusu için teşekkürler


Kayıtsız Üye
Arkadaslar sizden du istiyom bende 7 ay önce 19 yaşında oğlumu kaybettim rabimden sabır diliyom bu sor sınavı insAllah başarıyla vermeyi nasip eder bütun müsluman kardeşlerme cennet nasip olur amiin bana dua edin


cennet kadınları, cennette kadınlar başörtülü mü olacak, cennette kadınlar

Bu kategoride yer alan Neden tesettür? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.


Bir Yorum Yazın.Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Cennette Kadınlar tesettürlü mü olacak yoksa tesettürsüz mü ? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.