Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:24
itikad
Yönetici

Allah Bizimledir

Allah Bizimledir

@mir
Bezzar müsnedinde (1) Abdullah bin Muaviye el-Gadiri den tahric etti, Peygamber (sav) buyurdu ki: Üç şeyi kim yaparsa imanın tadını bulur: Kendisinden başka ilah olmayan tek Allah’a tapan kimse, ve her sene malının zekatını gönül hoşnutluğuyla veren kimse hadisi zikretti ve sonunda: Bir adam: ey Allahın rasulü kişinin nefsinin temizlenmesi nedir?dedi. Buyurdu ki: Nerede olursa Allahın kendisiyle olduğunu bilmesidir Ebu Davud hadisin evvelini tahric etti sonunu taric etmedi.

Taberani (2) Ubade bin Samit’tin (r.a) tahric etti: Peygamber (sav) buyurduki: İmanın en faziletlisi nerede olursan Allahın seninle olduğunu bilmendir.

Okudunuz mu?  La İlahe İllAllah Ne Demektir

Ebu Ümame (ra)’den rivayet edildi, Peygamber (sav) bir adama tavsiye eti ve buyurduki: Senden hiç ayrılmayan aşiretinin salihlerinden iki kişiden haya ettiğin gibi Allah’tan haya et (3) Başka bir vecihlede mürsel olarak rivayet edilir: Rabbinden haya et

Muazdan rivayet edildi: Peygamber (sav) kendisini Yemen’e gönderince şöyle tavsiye buyurdu: Ehliden heybet sahibi bir adamdan haya ettiğin gibi Allahtan haya et (4)

Peygamber (sav)’e ıssız yerde (tek başınayken) avret yerinin açılmasından soruldu buyurdu ki: Allah kendisinden haya edilmeye daha müstehaktır (5)

Okudunuz mu?  İmanlı olarak ölmenin alameti nedir?

EbudDerda bir adama şöyle tavsiye etti: Sanki sen Allahı görüyormuşsun gibi ibadet et (6)

Tavaftayken Urve bin Zübeyr İbni Ömer’den kızını istedi, İbni Ömer cevab vermedi, daha sonra karşılaştıklarında özür diledi ve dedi ki: Biz tavaftayken Allah’ı(n huzurunda olduğumuzu) hayal ediyorduk. Bunu Ebu Nuaym ve başkası tahric etti (7)

(Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir) (8) Bununla murad: Onun nurunun mü’minin kalbindeki misali,demişlerdir. Übeyy bin Ka’b ve seleften başkası böyle söylediler daha önce:

İmanın en efdali: Nerede olursan Allahın seninle olduğunu bilmendir Kişinin nefsini temizlenmesi nedir? Nerede olursa Allahın kendisiyle olduğunu bilmesidir hadisi daha önce geçti.

Okudunuz mu?  Peygamberlerde Esmaül Hüsna Tecellileri (Esmaülhüsna ve Peygamberler)

Taberani Ebu Ümame (ra)den tahric etti. Peygamber (sav) buyurdu ki: Hiç bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde üç zümre Allah’ın arşının gölgesi altında olacaktır: her nereye yönelirse Allah’ın kendisiyle beraber olduğunu bilen adam.. ve hadisi zikretti. Ku’ran bu manaya bir çok yerde işardet etti, Allah tealanın şu kavli gibi: "Her nerede olursanız O sizinle beraberdir." (9) "Kullarım sana benden sorarlarsa (de ki) ben yakınım" (10), "Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerde bulunursa bulunsunlar mutlaka O onlarla beraberdir. Sona onlara kıyamet günü yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir." (11) "Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman kurandan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir.Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, apaçık kitapta (Levhi mahfuzda) bulunmasın." (12). "Biz ona şah damarından daha yakınız" (13) "Allahtan gizlenemezler, o onlarla beraberdir." (14)

Okudunuz mu?  Allah (cc) Ayetlerde neden "biz" ve "o" buyuruyor..

Bu yakınlığın hatıra getirilmesinin mendub olduğu hakkında hadisler vardır, şu hadis gibi: Sizden biriniz kalkıp namaz kıldığı zaman, ancak o Rabbiyle fısıldaşıyor, veya Rabbi kendisiyle kıble arasındadır (15) (S: 78) Namaz kıldığında Allah karşısındadır (16), Kul namazında dönmediği müddetçe Allah kulunun karşısındadır (17) Zikirde sesini yükseltenlere buyurduki: Siz ne sağıra nede gaibe dua ediyorsunuz, siz işiten ve yakın olana dua ediyorsunuz. (18) Bir rivayettede: "O sizden birinize şah damarından daha yakındır

Okudunuz mu?  Akide Nedir? Kavram Olarak Akide.. Akide ve Şeriat İlişkisi

Allah Azze ve Celle buyuruyorki: "Kulum beni zikrettiği ve beninle dudağını hareket ettirdiği zaman ben kulumla beraberim (19)

Allah Azze ve Celle buyuruyorki: Ben kulumun zannıyla beraberim, o beni zikredince onunlayım,o beni kendi nefsinde zikrederse bende onu kendi nefsimde zikrederim, o beni bir topluluk içinde zikrederse bende onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim, o bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir anda yaklaşırım, bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım, o bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim (20)

Okudunuz mu?  Tevrat ne zaman indirildi

Kim bu haslardan teşbih, hulul veya ittihad (birleşme) anlarsa Allah hakkında cahilliğinden ve kötü anlayışındandır. Allah ve rasulü ondan beridir. Benzeri olmayan Allah eksiklikten noksanlıktan münezzehtir, O işitendir, görendir.

Bekir el Müzeni dedi ki: Ey Ademoğlu! Senin gibi kim var? istediğin zaman namazgahında tek başına kalır ve her ne zaman istesen aranızda tercüman olmaksızın Allah’la konuşabilirsin.

Okudunuz mu?  İmanın Güzellikleri

(1) Hadis sahihtir,Ebu Davud, Buhari tarihte ve Taberani sağirde rivayet etti.

(2) Hadis makbuldür, Taberani evsat ve kebirde rivayet etti.

(3) Hadis zayıftır, İbni Adiyy tahriç etti.

(4) Bezzar tahriç etti. İbni Lehia var. O zayıftır.

(5)Hadise tirmizi hasendir dedi.

(6) Ebu Nuaym Hilye: 1/212’de Tahric eti.

Okudunuz mu?  Kaza ve kader konusunda görüşler: Ehl-i Sünnet, Cebriye ve Mutezilenin Görüşleri

(7) Ebu Nuaym Hilye /1/309

(8) Nur ayet: 35

(9) Hadid suresi, ayet:

(10) Bakara, ayet: 186

(11) Mücadele suresi, ayet: 7

(12) Yunus suresi, ayet: 61

(13) Kaf suresi, ayet: 16

(14) Nisa suresi, ayet: 108

(15) Hadis sahihtir, Buhari, Müslim, Ebu Davud ve İbni Hibban Enes (r.a)’den tahric etmiştir.

(16) Hadis sahihtir, Buhari, Müslim Ebu Davud ve Nesai İbni Ömerden tahric etti.

(17) Tirmizi Haris el Eşari’den tahric etti ve sahih garibtir dedi.

Okudunuz mu?  Kaza ve Kadere Îman Nedir? Şerlerin Yaratılması Nasıl Olur?

(18) Hadis sahitir,Buhari, Müslim Ebu Davud,Tirmizi, Nesai ve İbni Mace Ebu Musa el Eşariden tahriç etti.

(19) Hadis farklı lafızlarla tahric edildi, hadis kudsidir, Ahmed, Beyheki , İbni Mace, İbni Hibban ve Hakim birbirine yakın lafızlarla zikretti.

(20) Hadis sahihtir, Buhari, Müslim, Tirmizi, tahric etti.

İbni Receb el-Hanbeli, Hadislerle İlim ve Hikmet adlı kitabın 2. hadisinin şerhinden alınmıştır.


Cevap: Allah Bizimledir

ASUDE
yüce Allah kuluna çok yakındır ve kulda ona çok yakın olmalıdır bu düşünce ile yaşrsa ne mutlu ona çünkü ozaman iyi bir mümin olacak ve iyi işilerle anılmak isteyecektir

Okudunuz mu?  Melekler ile insanlar arasındaki farklar

Allah bizimledir ayet, Allah bizimledir ayeti

Bu kategoride yer alan Rab Kavramı başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Allah Bizimledir Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.