Anasayfa
21 Mayıs 2023, 0:13
itikad
Yönetici

Cinler insanlardan üstün mü. İstediği zaman insanlara zarar verir mi. Cinlerden nasıl korunuruz?

Cinler insanlardan üstün mü. İstediği zaman insanlara zarar verir mi. Cinlerden nasıl korunuruz?

Fetva Meclisi
Soru :Cinler insanlardan üstün mü. İstediği zaman insanlara zarar verir mi. Cinlerden nasıl korunuruz?

Cevap : Cinlerin ve bütün mevcudatın üstünde halife olarak gönderilen insan, mahiyet ve yaradılış özelliğinin yanı sıra, zeka, akıl, hafıza, muhakeme ve ibadet bakımından cinlere nazaran üstündür. Semavi bir dinden ders almayan bazı cinler, şeytandan aldıkları ders ile karakter itibariyle insanların bu üstünlüğünü kabul etmezler; onları kıskanırlar.

Bununla ilgili olarak cenab-ı hak kuran’ı kerimde şüphesiz biz insanı ahsen-i takvimde yarattık. ( tin, ) buyurmakla, insanın sadece cinlerden değil, bütün varlıklardan daha üstün olduğunu bildiriyor.

Cinler, insanların üstünlüğünü tanımadıkları gibi, onları güç durumda bırakır ve kendilerine muhtaç olmaları için ellerinden geleni yaparlar. Cinlerin mahiyetini ve yapılarını bilmeyenler, cinlerden medet umarlar. Cinci ve üfürükçüler, bu safdilleri ve bilgisizliği iyi değerlendirirler.

Cinlerin mahiyetini, yapılarını ve bünyelerini bilmeyen kişiler, bazen onları gözlerinde çok büyütürler. Yani cinleri her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, üstün kabiliyetli, insanların fevkinde görürler veya gösterirler. Bu tamamen bir hezeyandır.

Cinler ve şeytanlar insana zarar verebilirler. Ancak istediği her insana zarar veremez. İbadetten uzak yaşayan, günahlarla çok meşgul olan insanlara şeytan ve cinler zarar verir.

Cinler ve şeytanlar, insanların günahlarıyla açtıkları menfezlerden girer.. girer ve insanı çepeçevre kuşatırlar. Bu menfezler kapanmalıdır ki, onlar içeri giremesinler ve insan da, onların şerrinden korunmuş olsun.

Ehl-i keşfin müşahedesiyle cin ve şeytanların mü’minlere musallat olmaları, daha ziyade onların bazı manevi yönlerden açık ve zayıf olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu da; cünüplük, hayız, nifas halleri, abdestsizlik, su-i edep içinde gafilâne davranışlar sergileme gibi durumlardır ki, ruh bozuklukları ve fizyolojik olmayan cinnetler, ekseriyetle böyle boşlukların ardından insana ârız olurlar. Eğer bunlarda cin ve şeytanın parmağı varsa -ki vardır- onlar, mü’minin içine mutlaka, onun bir günahından yol bulup girmişlerdir.

Evet, eğer sen bir kale gibi isen, bu kalenin kapıları açık olursa ezeli düşmanın elbette o kapılardan girecek ve senin vücud kaleni teslim almaya çalışacaktır. Eğer böyle bir akibete düşmek, ma’ruz kalmak istemiyorsan, mutlaka günahlardan kaçınmalı, dikkatli bir hayat yaşamalı ve kalenin içten fethedileceğini de asla unutmamalısın…

Habis cinler ve şeytanlar, her çeşit günahı alet olarak kullanırlar. İçki, kumar ve fuhuş, onların sıkça kullandıkları aletlerdir. Bu günahları irtikab edenler, şeytan tuzağına düşmüş sayılırlar.

Cinlerin metafizik alemden şehadet yani görünen, fiziki aleme geçişinde çeşitli sebepler vardır. Ya bizim alemimizde manyetik bir hadise vuku bulur, ya iki alem arasında bir menfez, koridor meydana gelir ya da medyum özelliğine sahip bir kişi, bilerek veya bilmeyerek bünyesi gereği buna vesile olur. Yoksa hiçbir cin kendi aleminin hudutları dışına kendi iradesiyle çıkamaz.

Aynı dünyada olmamıza rağmen boyut farklılığı bir hakikattir. Cinler, canları istediği zaman metafizik alemden, fizik aleme geçemezler.

Cinler, kendi alemlerinden, şehadet alemine geçtiği zaman, rasgele kişilere musallat olamıyor, herkese tesir edemiyor. Ancak, doğuştan medyumluk özelliği olan insanlarla muhatap olabilir veya bünyesinde bir menfez, bir açık, bir rahatsızlık bulunan kişilere musallat olurlar. Bu kişiler de genellikle içine kapanık, korkak, çekingen, psikolojik olarak dengesiz, şizofreni ve beyin yönünden bir rahatsızlığı olan kişilerdir.

Cinler kendi alemlerinden şehadet alemine devamlı kalmak üzere geçemez. Muhakkak belli bir zaman sonra geri dönmek zorundadır. Nasıl ki, komaya giren bir insanın belli bir zaman sonra uyandırılması gerekiyorsa, suya giren bir insan belli bir müddet sonra sudan çıkmak zorundaysa, cin de bir vakit sonra kendi alemine dönmek zorundadır. Tek imkanı vardır o da, ya medyumluk özelliğe sahip manyetik enerjili bir insan bulmak ve onunla muhatap olup enerjisinden istifade etmek, ya onun içine girip bir müddet vaziyeti idare etmek, ya zayıf ve hasta bünyelerden enerji hırsızlığı yapmak ya da herhangi bir sinek, böcek vs. hayvanın içine girip zaman kazanmaktır.


Cevap: Cinler insanlardan üstün mü. İstediği zaman insanlara zarar verir mi. Cinlerde

SahteSeyh
KORUNMA DUÂSI:
RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Müminuna: 97-98 Saffat: 7)

Okudunuz mu?  Hücrelerimizi yöneten molekülün adı nedir?

Bu duâ kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur Böylece de o kişiye musallat olan CİNLER o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar
İçlerinde sebepsiz sıkıntı duyanlar; BÜYÜ yapıldığından şüphelenenler, cinni yoldan başkalarının kendisini etkilediğini düşünenler bu duâya olayın şiddetine göre sabahları ve geceleri 41 ile 150şer defa arasında bir sayıyla okumaya devam ederlerse büyük fayda görürler Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla CİNLERE KARŞI TEK SİLAH bu duânın yaymış olduğu beyin dalgalarıdır.

Okudunuz mu?  Cinler insan bedenine girer mi

Şayet CİNLİ olduğundan şüphelendiğiniz bir kişi yanında veya birkaç arkadaşınızla bu duâyı içinizden bir süre okursanız, sonuçlarını görürsünüz

Bu konuda sıkıntıda olan kişinin yanında birkaç kişi toplanıp da her biri 300 er defa bu duâyı okursa ve arka arkaya üç gün devam edilirse büyük fayda elde edilir Ayrıca bu dua etme sırasında ortada bulunacak bir suyun beyin dalgalarından içilmesi de yararlı olur.

Okudunuz mu?  Şeytanı korkutan dua

Cevap: Cinler insanlardan üstün mü. İstediği zaman insanlara zarar verir mi. Cinlerden nasıl korunur

Kayıtsız Üye
cinler bize zarar veriyor peki biz neden cinlere zarar veremiyoruz


Cevap: Cinler insanlardan üstün mü. İstediği zaman insanlara zarar verir mi. Cinlerden nasıl korunuruz?

Kayıtsız Üye
Cinler insanin istedigi kismeti verirmi

Okudunuz mu?  Cinlerle Temas Kurulabilir mi? Cinler, İnsanlara Hangi Hallerde Zarar Verir?

@hmet
< Cinler insanin istedigi kismeti verirmi >
Kısmet veren ve engelleyen sadece Allahtır.


Kayıtsız Üye
Bismillah verirsin Biiznillah sen halife olarak yaratidin…..


Kayıtsız Üye
Ben subah namazını kıldıkdan sonra bana musallat olup bana azap veriyor ya dualar da okuyorum abdestli de yatıyorum neden yaa

Okudunuz mu?  Şeytanın insana yaklaşma şekilleri

Bir dost
S a… Euzu besmele ile ayetül kürsü halkası oluşturunuz ALLAH ın izni bu halka 24 saat sizi koruyacaktır…
1 nci ayetül kürsü okunacak sağ tarafa üflenecek
2 si sol tarafa
3 sü ön tarafa
4 sü arkaya başını olabildiğince arkaya götürüp üfleyin
5 si yukarıya
6 sı aşağıya
7 si okunacak nefes tutulacak
ALLAH ın izni ile bu sizi tüm ulvi mahluktan 24 saat boyunca koruyacaktır….

Okudunuz mu?  Şeytan melek mi cin mi?

Kayıtsız Üye
bir kardeşimiz cin musalat oldu ne yapmalıyız


arifselim
Öyle sanıldığı gibi cinler insana durup dururken musallat olamaz. Bu tür düşünce ve huzursuzluklardan kurtulmak için kendinizi evinizi ve yattığınız yeri çok temiz tutun. Abdestli uyuyun ve evinizde sık sık kuran okuyun.

Okudunuz mu?  Miraçla ilgili bazı hadisler

cinler insana zarar verir mi, cinler insanlara zarar verir mi, cinler insanlara zarar verebilir mi

Bu kategoride yer alan Cin adını söyledi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cinler insanlardan üstün mü. İstediği zaman insanlara zarar verir mi. Cinlerden nasıl korunuruz?