Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:05
sizden04
Abone

Evrim, Budizm ve Diğer Dinler Üzerine 3 Soru

Evrim, Budizm ve Diğer Dinler Üzerine 3 Soru

Kırlangıç.
1- Evrim konusu açıkçası bana çok mantıksız geliyor.Kuran’da Allah’ın canlıları bugünkü esas haliyle yarattığı söylenmiş açıkça.Zaten kör bir hücreden materyalistlerin iddia ettiği gibi tesadüfler sonucu bir sürü sisteme sahip, korku vicdan sevgi mantık gibi duygulara sahip kompleks bir canlının oluşması bana göre mantıkdışı.Merak ettiğim nokta şu.Evrimi savunanlar bu teorinin kesinlikle ispatlandığını, karşı çıkanların bunu ya cahilliğinden ve evrim hakkındaki bilgisizliğinden yaptığını ya da yalanlarla çürütmek istediklerini söylüyorlar.Neden bu kadar eminler? Ve bunu genelde eğitimli kesimden duymak beni ürkütüyor. En ufak bir şüpheleri yok, mesela bir öğretmenim bana evrim ispatlandı sadece adı teori yoksa evrimi çürütmek imkansız dedi.Ben çürüten ispatları okumuştum zaten mantığıma da oldukça ters geliyor dedim.O da bunun ortalığı karıştırmak isteyenlerin oyunu olduğunu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi.Allah aşkına nedir bu işin aslı esası?

2- Huzur ve huşu yalnız Allah’ın zikrinde bunu biliyorum, diğer dinlere geçen insanlar nasıl oluyor da yeniden doğduk sanki çok huzurluyuz tarzı beyanlarda bulunuyorlar?

3- Bir de Hint felsefeleri kafamı kurcalıyor.İnsanın düşünce gücüyle her şeyi kendisinin oluşturduğunu ileri sürüyorlar.Sözlerimiz yaydıkları belli frekanslarla hayatımızı şekillendiriyormuş onlara göre.Bu iddianın doğruluk derecesi nedir?

Okudunuz mu?  Kadın erkek aynı ortamda oturmak

Umarım çok soru sormamışımdır.Ama çok kafamı kurcalıyor bunlar.Cevaplarsanız çok memnun olacağım.Bir de son olarak, konuyla ilgili değil ama eğer Zikrullah’la meşgul olursam kafamdan bu kuruntu, soru ve düşünceler kalkar mı yoksa ancak bunlardan kurtulduktan sonra mı zikirle meşgul olabilirim? Şimdiden teşekkürler 😮


Cevap: Evrim, Budizm ve Diğer Dinler Üzerine 3 Soru

mümini78
"Kırlangıç." Evrim ve din başlıklı konularda yer alan yazılarımı okuyunuz.


Cevap: Evrim, Budizm ve Diğer Dinler Üzerine 3 Soru

Kırlangıç.
Ama benim sorduğum şey bu evrimcilerin neden teoriye kesin gözüyle baktıkları.İtirazları kesinlikle kabul etmiyorlar ve teoriyi anlayanın bu soruları da çözeceğini söylüyorlar.Ve diğer sorularım da var.Yine de Allah razı olsun, okudum yazılarınızı.


Cevap: Evrim, Budizm ve Diğer Dinler Üzerine 3 Soru

mümini78
< 2- Huzur ve huşu yalnız Allah’ın zikrinde bunu biliyorum, diğer dinlere geçen insanlar nasıl oluyor da yeniden doğduk sanki çok huzurluyuz tarzı beyanlarda bulunuyorlar? >
Bu bir mecazi anlatımdır. Bu bir kişisel durumdur. Evet müslümanlıktan hristiyanlığa geçen biri çok huzur buldum diyebilir. Nitekim buna benzer haberleri de Türkiye gördük . Evet doğrudur da. Yani kişi Hristiyan olmuş ve huzur bulmuş olabilir. Huzur ve ferahlık göreceli şeylerdir. Ancak insan gerçek huzura ne zaman erecektir işte bu da din ve inanç meselesidir. Mesala: İçki içen biri ben huzur buldum der: Gerçekten de adam içmese delirecek. Sigara bağımlılığı da böyle. Fakat kişi içki içmesiyle ne kadar huzur buldum dese de tıbben içki vucüda zarar verir. Kişi içki içmeyle rahatlamış nikotein ihtiyacını karşılamıştır ancak bir yandan da vucüduna zarar vermiştir. İşte din de böyledir. Herhes farklı dinlerde huzur bulabilir. Kişinin ahireti de bu örnekte olduğu gibi vucududur. Geçekten farklı dinlerde huzur bulduğuna inananan ve kendini huzurlu hisseden biri kendisine zarar mı etmiştir? Bunu ahirette görecek, bazen bu ahirete de kalmaz dünyada da bu soruya cevap alacaktır.

Okudunuz mu?  Bilgisayar oyunlarında besmele

Sonuç. Kişi aldanmış olabilir. Kİşi içki örneğindeki gibi huzur bulduğunu sanması ya da gerçekten huzura ermesi onun kendisine zarar vermediği anlamına gelmez. Burada yer alan tanımlamalar görecelidir.

< 3- Bir de Hint felsefeleri kafamı kurcalıyorİnsanın düşünce gücüyle her şeyi kendisinin oluşturduğunu ileri sürüyorlarSözlerimiz yaydıkları belli frekanslarla hayatımızı şekillendiriyormuş onlara göreBu iddianın doğruluk derecesi nedir? >
Bu bir felsefi konudur. Bilgi ve varlık felsefesi konularına göz attıysanız bunlara ait açıklamaları görebilirsiniz.

Okudunuz mu?  Olan imanı kaybetme durumu , vesvese ve tekrar sıkıntıya düşmek

Örnek: Bazı felsefeciler doğru bilgi doğuştandır derken bazıları da sonradan öğrenilir der. Bazı felsefeciler doğru bilgiye akılla ulaşılabilir derken bazıları da sezgiyle ulaşılabilir der. Bazıları ise doğru bilgi yoktur der. Yani bu konuda sadece sorular yığını vardır. Ki zaten d felsefe de cevaplardan çok sorular önemlidir.

Sonuç: Bu bilginin doğruluğuna erişmen sana ne kazandıracak. Görülüyor ki burda iki ihtimal var.

1-İnsanın düşünce gücüyle her şeyi kendisinin oluşturyor. doğru

2-İnsanın düşünce gücüyle her şeyi kendisinin oluşturyor. yanlış

peki doğru olduğunu kabul edelim ne yapacaksın sorun nedir yani?

2+2=4 şeklinde bu ispatta edilmiş olsun yani 1-İnsanın düşünce gücüyle her şeyi kendisinin oluşturyor. doğru olsun. Allah’a inanmaktan vaz mı geçeceksin?

Evrim ve din konu başlığında bu konulara cevap verdim. Allahın ilmi ile dünyevi ilimler ( beşeri ilimler) aynı değildir. Allahın bilmesi ile beşerin bilmesi de aynı değildir.

Okudunuz mu?  Para karşılığı ibadet yapmak

ebediyyetyolcusu
Selamün Aleyküm

Evrimciler yaradılışı inkâr ederek, örneğin insanın maymundan türediğini, hayvanların aşama aşama evrim geçirerek türediğini iddia ederler. Mesela sudan karaya geçiş vs. halbuki Allahu teala yarattığı canlı cansız varlıkları
kendi hallerine bırakmamıştır herşey onun kontrölündedir.

Örneğin Kuşlar hakkında Allahu teala şöyle buyurur.

Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah’)tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, herşeyi hakkıyla görendir. (Mülk Suresi, 19)

Yani kendi kendine bir türden başka bir türe geçiş de söz konusu değildir. Yaratılan herşey onun emri ile haraket eder büyür yaşar ve ölür. İlk İnsan da topraktan yaratıldı sonra onun zürriyeti ana rahminde sabit kılındı.

Örneğin Evrimciler insan ruhu hakkında bir açıklama yapamazlar onların verebildikleri cevaplar tesadüflere dayanır.
Evrimci ünlü bilim adamların bile zamanımız 20. yüzyılda yaptığı açıklamalara göre gerekli fosillerin ortada bulunmayaşını itiraf etmeleridir.

Okudunuz mu?  İkinci evliliklerde anne baba rızası şartmıdır?

Allahu teala yarattıkları hakkında tasarruf sahibidir Kuranı Kerimin bir çok ayetlerinde hiçbir şeyin başıboş bırakılmadığı bildirilir.


ebediyyetyolcusu
"Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a tevekkül ettim. O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)" (Hud Suresi, 56)

İşte ayet apaçık ortada bir evrim söz konusu olamaz !

…O’nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur…


mümini78
< "İşte ayet apaçık ortada bir evrim söz konusu olamaz !" >
söz konusu olduğunu varsayalım hatta 2+2=4 eder şeklinde bu kati bir gerçek olsun

Allah’a inanmaktan vaz mı geçeceksiniz? Ben bu konuları bu bağlamda melayani boş görüyorum. Ve yine diyorum insanın ilmi ile Allahın ilmi başkadır.


ebediyyetyolcusu
Evet mümini Kardeş, malayani bir konu ama, batıl olana da haddini bildirmek lazım.

İnsanın bilgisine gelince

…O,(Allah) önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar (insanlar) ise dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar…(Bakara Suresi, 255)

İnsanın ilmi sınırlıdır, Allahu teala’nın ilmi ise sonsuzdur.

…O,(Allah) ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır." (Taha Suresi, 98)

Okudunuz mu?  Kafirleri Hangi Durumlarda Öldürmeliyiz Ve Hangi Durumlarda Onlara Savaş Açmalıyız

Kırlangıç.
Mumini78 kardeş ilk cevabınız beni cidden tatmin etti çok teşekkürler.Ama ikinci cevabınızı pek anlamadım açıkçası.Tabi ki inanmaya devam edeceğim ama her soruyu böyle yanlış olsa inanmayacak mıyım diye bir köşeye fırlatırsam sonunda Allah korusun bu sorular çığ gibi büyüyüp beni yutabilir.Ben kafamda en ufak bir şüpheye bile yer bırakmak istemiyorum.Bu arada ebediyetyolcusu kardeş sana da teşekkürler.


mümini78
< Kırlangıç. >
İslam dini ve müslümanlık görüp bildiğim için inanmak değildir. Daha da açık yazılacak olursa biz Allahı gördüğümüz ya da bildiğimiz için Allah’a inanmıyoruz. Biz teslimiyet kaidesiyle Allah’a teslim olduk ve ona inanıyoruz. Tabiki Allahın varlığına ilişkin bazı deliller var ancak bu fenni ilimlerde olduğu gibi deliller değildir. İlsamiyet müslümanlık zaten teslim olmatır. Allah somut bir belirti ile kendisinden bize ip ucu verseydi, söylermisiniz kim Allahı inkar ederdi? Kimse Allahı inkar etmezdi. Ancak sınavın da bir manası kalmazdı. Evet ilim öğrenmek güzel bişe. İnsan küçücük bir evi bile inşaa ederken ne kadar çok materyal kullanıyor ve zorlanıyor. Bu durumu tefekkür edip dünyanın yaradılışını göz önüne alarak Allah’a hamd etmesi güzel bir tefekkürdür. Ancak cevabını aldığında susmasını da bilecek şayet susmaz ise sonu celal şengör gibi olabilir, Allah korusun. Senin içinde ve aklında şüpheler olabilir bunların bir kısmı vesvesedir şeytandandır. Ancak içinde var olan bir şüpheyi gidermek isteyip gideremez isen Allah korusun sapıatabilirsiniz. O halde bir yerden sonra teslim olmayı bilmemiz gerekir.

Okudunuz mu?  İtaat et kime denir?

Kırlangıç.
Haklınız ama bunları nasıl izale edebilirim bilmediğim için mecburen sormak zorunda kalıyorum.İnanın bugüne kadar çok şartladım kendimi felsefe ve materyalizm aşılarıyla.Asla inkarda bulunmadım (tabi bilmeden haddimi aştığım bir söz veya tavrım olduysa onu Allah bilir) ama bu düşünceler beynimin bir köşesinde hep duruyordu.Zamanında ben bu boş işleri terk etmedim, şimdi hatamı fark etmeme rağmen onlar beni terk etmiyor.


ebediyyetyolcusu
Kırlangıc Kardeş,

En doğrusu Allah’ın kelamıdır ondan başka din hususunda izlenilecek tek yol Peygamber Efendimiz S.A.V’in Sünnetidir. Bu Evrim konusu aynı çorbaya atılan zehir gibidir onu içen ölür, yani evrimi benimseyen kabul eden imanını kaybedebilir.

Evrim tesadüflere dayanan bir teoridir kurucusu kâfir Darwinde tıpkı Firavun gibi ateşe götüren önderlerdendir. Kesinlikle Kuranı Kerim’de evrimi doğrulayacak tek bir ayet bulamazsın.

Okudunuz mu?  Sevmediğin yemeği yememek kibir mi?

Kırlangıç.
Biliyorum kardeşim, dediklerinde sonuna kadar haklısın mantık bunu gerektiriyor ama bunun üzerine yıllarca eğitim gören insanların bunu gözü kapalı kabul etmesini anlayamıyorum.


ebediyyetyolcusu
O dediğin insanlarda eğer imandan yana bir nasip yok ise hiç şaşma.

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır.
Ve büyük azap onlaradır. (Bakara Suresi, 7)

Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi, 179)


ebediyyetyolcusu
Allah Teâlâ bu son âyette birçok cin ve insanı, cehennem için yarattığı nı beyan etmektedir. Bunlar Allah’ın kâfir olacaklarını bildiği kimselerdir. Allah Teâlâ bunların, kalblerinin anlamaz, gözlerinin görmez ve kulaklarının işitmez olduklarını beyan etmektedir. Aslında bunlar, maddî olarak, anlamayan, görme yen ve işitmeyenler değil, dünya ve âhiretlerinde kendilerine faydalı olacak şey leri idrak etmeyen, görmeyen ve anlamayan kimselerdir. Zira bu duyu organları maddi şeylerin gerçeğini idrak etmek için bir vasıta olduğu gibi, manevî şeyle rin bilinmesi ve hidayete erişilmesi için de birer vasıtadırlar. Bunlar sadece .madde için kullananlar, âyet-i kenne’nin de ifade buyurduğu gibi, insanlık mertebesine ulaşamayıp hayvanlık derecesinde kalan kimselerdir. Hatta bu yetenek lerin gereğini yapmadıkları için, bu yeteneğe sahip olmayan hayvanlardan da aşağıdadırlar.

Okudunuz mu?  Namazdan sonra tesbih çekerken ve dua okurken bağdaş kurmak caiz midir?

cavraşım
Bende 1 soruna cvp vereyi kardeş

”’Evrimi savunanlar bu teorinin kesinlikle ispatlandığını, karşı çıkanların bunu ya cahilliğinden ve evrim hakkındaki bilgisizliğinden yaptığını ya da yalanlarla çürütmek istediklerini söylüyorlarNeden bu kadar eminler? Ve bunu genelde eğitimli kesimden duymak beni ürkütüyor En ufak bir şüpheleri yok, mesela bir öğretmenim bana evrim ispatlandı sadece adı teori yoksa evrimi çürütmek imkansız dediBen çürüten ispatları okumuştum zaten mantığıma da oldukça ters geliyor dedimO da bunun ortalığı karıştırmak isteyenlerin oyunu olduğunu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söylediAllah aşkına nedir bu işin aslı esası?”’

demişssin ya

şimdi;evrime inananlar aynı zamanda ateistler(içlerinde istisnası olabilir),Allah inançalrı olmadığı için dolayısıylada yaratıcı,yaratılma gibi şeylerede inanmazlar.peki onların düşüncelerine göre yaratıcı yoksa ortada bir boşluk oluşuyor:evren nasıl oluştu,canlılar nasıl oluştu?bunun cvbınıda evrimle veriyorlar.evrime inandıkları için ateist değiller,atesit oldukalrı için evrime inanıyorlar

Okudunuz mu?  Soğuk havada soğuk suyla abdest almak yerine teyemmüm edebilir miyim? Devamlı hasta oluyorum.

ee tabi bununda çok ısarlı savunuyorlar,çok inanıyolar ki eğer savunamazlarsa dünya görüşleri çökecek.


Kırlangıç.
"Evrime inandıkları için ateist değiller, ateist oldukları için evrime inanıyorlar."

Hiç bu açıdan düşünmemiştim, hakikaten öyle galiba.Zaten bana mantıklı gelmeyen yönleri var.Mesela birbirinden bambaşka üreme sistemine sahip iki cinsiyet nasıl türedi ve bir araya gelince yeni yavrular üretecek nitelikte oldular? Ya da canlılar yumurtlarken neden doğumla çoğalmaya başladılar? Bunun gibi pek çok çürük nokta var.


Evrim, sümerler

Bu kategoride yer alan Hayattan bıktım artık başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Evrim, Budizm ve Diğer Dinler Üzerine 3 Soru Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.